Човешките права в контекста на COVID-19. Право на здраве

 

Пандемията постави под въпрос безусловността на основните права и свободи. У нас в особено неблагоприятна позиция се оказаха уязвимите групи, които бяха подложени на несъразмерни ограничения и мерки спрямо други икономически и социални групи, твърди в Годишния си доклад БХК.

Системните наблюдения на правозащитниците са установили:

 • блокади на ромски квартали без в тях да са установени случаи на заразени хора;
 • липса на механизми за изключване на определени групи лица с увреждания от обхвата на ограничителните мерки;
 • несъразмерно продължителна изолация на учениците от прогимназиален и гимназиален курс;
 • липса на законова възможност за своевременно обжалване на карантинирането.

 

Достъпът до тестване и лечение не беше добре осигурен, казват още от БХК. Най-малко два от всеки три PCR теста през 2020 г. бяха платени от джоба на пациента. Стигна се до откази за оказване на медицинска помощ поради липса на места и/или специалисти. Планът за организация на здравната система по време на пандемия оставя съмнение, че държавата не е организирала своевременно медицинската помощ, за да позволи оптимален достъп както на пациенти с COVID-19, така и на хора с други заболявания.

Общата смъртност за 2020 г. спрямо предходните 5 години отбеляза ръст с около 16 000 души.

Ключови факти за 2020 г.

 

 • 4  междинни резолюции срещу България само за година прие Комитетът на министрите на Съвета на Европа. Това е резултат от системно и дългогодишно неизпълнение на решения на Съда по правата на човека. За сравнение, от 1992 до 2019 г. са приети две междинни резолюции
 • В първите месеци на пандемията, както и по време на есенната вълна, над 50% от новинарското съдържание е посветено на COVID-19
 • За два месеца от 13 март до 13 май 2020 г., министърът на здравеопазването е издал 75 заповеди въвеждащи, отменящи или променящи мерките за ограничаване разпространението на епидемията
 • За пръв път от началото на демократичните промени в България бе прекратена регистрацията на неправителствена организация – сдружение на македонци в България – в нарушение на международните стандарти за свобода на сдружаване и за защита от дискриминация.
 • В месеците на първия локдаун сигналите на трите горещи линии за домашно насилие са двойно повече от обичайното. Новообразуваните дела за защита от домашно насилие през първото шестмесечие на 2020 г. обаче са намалели с 25% спрямо същия период на 2019 г., а заповедите за защита, регистрирани от МВР са с 45% по-малко
 • 96% от бежанските дела, разгледани пред ВАС през 2020 г., бяха окончателно решени от съда в ущърб на бежанците
 • Установи се константна съдебна практика, че изискването за достъпност на архитектурната среда на публични места е императивно.
 • Според официалната статистика на България през 2020 г. има нулева майчина смъртност, но според здравната каса поне 7 жени са починали преди, по време или непосредствено след раждане
 • Бой с пръчки, връзване с вериги и други неприемливи средновековни методи се упражняват в български психиатрични болници и социални институции. Българската държава наложи административни санкции, но не предложи реформа в психиатричната грижа
 • Близо 3700 деца растат в резидентна услуга, вместо в семейна среда. От тях 1416 са с увреждания
 • Всяко трето дете в институция е новородено бебе

Зачестяват случаите на продажба на бебета като начин за справяне с бедността

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.