Да растеш по време на пандемия: уязвимите деца на Европа в епохата на COVID-19

Пандемията от COVID-19 оказа драматично влияние върху живота и правата на децата в цяла Европа: от проблемите на психичното здраве и домашното насилие до образованието и дигиталните разделения, децата в Европа плащат висока цена.

През 2020 г. много от тях са били в повишен риск от бедност, дължащ се на нарастващия брой родители, които вече не могат да се грижат за семейството си, както досега, заради понижаване на заплатите или безработица. В страни като Гърция, Унгария, Румъния и Словакия броят на децата, поверени принудително на алтернативни грижи извън семействата се е увеличил с 30%. На целия континент нарастват и случаите на деца, изложени на домашно насилие и проблеми с психичното здраве. Причините са комплексни (комбинация от финансови проблеми и несигурност за бъдещето) и будят специфични опасения, засягащи България, Дания, Англия, Естония, Финландия, Франция, Латвия, Румъния, Словения и Португалия. За справянето с тези предизвикателства са необходими всеобхватна реакция и конкретни мерки.

Заключенията са част от доклад на мрежата „Юрочайлд“ (Eurochild), обединяваща организации и физически лица, които работят в Европа за подобряване на качеството на живот на децата и младежите, стъпвайки на принципите на Конвенцията на ООН за правата на детето. Докладът „Да растеш по време на пандемия: децата на Европа в епохата на COVID-19“ обобщава информация от 25 държави, събрана през август-септември 2020 г., преди втората вълна в Европа, която усили въздействието на пандемията върху икономиката и обществото.

Данните за България

Продължителната изолация, заедно с икономическите последици за семействата (като загуба на работа и доходи) са породили и различни видове кризи в семействата в България – увеличаване на случаите на домашно насилие, пренебрегване, тормоз онлайн, условия за влошено психично здраве или психологически проблеми, се посочва в доклада. Допълва се, че тези рискови фактори са изисквали намесата на специалисти, които да ги идентифицират своевременно и да предприемат необходимите мерки.

Отчетено е, че Националната мрежа за деца (НМД) е подкрепила над 6500 деца в 3200 семейства с 4404 хранителни пакета през март и април 2020 г., както и лекарства, дезинфектанти, лични предпазни средства и различни социални услуги. От НМД са дарили и над 400 електронни устройства за електронното обучение на деца от бедни семейства. Допълнителна подкрепа е предоставена на 42 семейства от фондация „За нашите деца“. Освен това неправителствените организации осигуряват денонощни телефонни линии за помощ и консултация на нуждаещи се.

В доклада са изредени конкретните мерки, които предприе правителството на България за подпомагане на семействата с деца:

Останали без работа и самотни родители имат право на 375 лв. еднократна помощ
Намалена ставка от 9% ДДС за бебешки храни, памперси и бебешки хигиенни артикули от юли 2020 г. до декември 2021 г.
Семействата на осмокласниците получат еднократно 250 лв., за да покрият част от разходите за началото на новата учебна година
В рамките на Оперативна програма са раздадени 1400 т. храна 58 300 бедни семейства.
Българските организации за правата на децата предполагат, че COVID кризата все пак по някакъв начин е повлияла за положителното развитие на защитата на децата. Те имат предвид новия Закон за социалните услуги, който включва техните препоръки въз основа на техния пряк опит в работата с деца и семейства, се подчертава в доклада.
В България няма държавна политика по отношение на младежите, които напускат социална грижа. Съществува обща разпоредба за изготвяне на план за напускане на грижи, което на практика означава среща между социален работник и напускащия дома за попълване на формуляр по образец, е тревожната констатация в доклада.
През 2019 година една трета (33.9%) от децата в България са в риск от бедност и социално изключване, сочи докладът. Препоръките към страната включват създаване на алтернативни услуги и грижи за децата, намиращи се в уязвима среда, промотиране на осиновяването и осигуряване на нормално детство в семейна среда за децата от 0 до 3 години. А по-големите, за които вече домовете не могат да полагат грижи, да получат адекватна финансова помощ, за да започнат своя независим живот.
със значителни съкращения
Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.