Дамите у нас живеят по-дълго, но пенсиите им са по-ниски от на мъжете

Жените са водещата сила в българското общество, доминират над мъжете във важни професии, по-лесно си намират работа и живеят по-дълго, макар да вземат по-малки пенсии от силния пол. Това са основните изводи от Доклада за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2020 г. на социалното министерство, публикуван в Портала за обществени консултации. Предстои той да бъде приет с решение на Министерския съвет.

Подобни доклади се одобряват всяка година съгласно Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Оказва се, че за целта е създаден Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет, който има и своя администрация-секретариат на щат в Министерството на труда и социалната политика.

Правителственият документ започва доста оригинално – с цитат от Сократ:

„Слънце има във всеки човек! Само му дайте да свети!“

Чиновниците споделят, че осъществяват държавната политика по равнопоставеност на половете чрез съчетано прилагане на интегриран (мейнстрийминг) подход и временни насърчителни (таргетирани) мерки, за което е необходим ефективен национален институционален механизъм”. Но не обясняват какво означават тези изискани фрази и чуждици. Не така стои въпросът с предмета на доклада – изрично е уточнено, че понятието „пол“ е изградено върху разбирането за съществуването на два биологично определени пола – мъжки и женски, съгласно Конституцията на Република България. А думата “джендър” отсъства от текста.

Според Индекса за равенство между половете в ЕС от 2020 г. България със своите 59.6 точки заема 19 място сред държавите-членки т.е. сме под средните нива на равенство на половете по няколко показания – работа, доходи, власт.

Оказва се обаче, че жените у нас са по-адаптивни и по-лесно си намират работа. По данни от НРС (имат предвид не Националната разузнавателна служба, а Наблюдението на работната сила – направление на Националния статистически институт) броят на безработните лица на възраст 15 – 64 навършени години през 2020 г. е 166,1 хил., от които 94,7 хил. са мъже и 71,4 хил. са жени. Тоест безработните мъже са с 23 000 повече.

Жените преобладават и в централната администрация (министерствата), като единствено в МВнР силният пол има преимущество – там от 78 ръководители на задгранични представителства жените са едва 21.

Българските посланици мъже са три пъти повече от жените, въпреки че министерството
до момента е било оглавявано от три жени. 

Докладът отчита, че повече дами доживяват до пенсия. През 2020 г. броят на пенсионерите с пенсии от държавното обществено осигуряване (средномесечно) е 2 123 017 души, от които 1 245 514 (58,7%) са жени и 877 503 (41,3%) са мъже.

Средният основен месечен размер на пенсиите за 2020 г. обаче е 375,23 лв., като за мъжете стойността му е 460,75 лв., а за жените 314,97 лв., или средният основен месечен размер на пенсиите на жените е със 145,78 лв. по-нисък от този на мъжете.

Жените доживяват до пенсия по-често от мъжете. 

Докладът обаче не казва как ще се преодолеят оставащите неравенства между половете, освен че ще продължи правителствената политика на мейнстрийминг, каквото и да означава това.

източник

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.