Десетки НПО, преподаватели, активисти и общественици настояват Лало Каменов да бъде преизбран за член на Комисията за защита от дискриминация

Споделете статията:

Десетки неправителствени организации, най-вече ромски, но далеч не само такива, както и научни работници, университетски преподаватели и граждански активисти се обръщат с открито писмо в подкрепа на избора на Лало Каменов за член на новия състав на Комисията за защита от дискриминация. Новият състав предстои да бъде избран поради изтичане на мандата на сегашния състав на този орган. Апелът е адресиран до Председателя на Народното събрание Димитър Главчев, до председателя на парламентарната група на ГЕРБ в 44-тото НС Цветан Цветанов и до народните представители от ГЕРБ в Парламента.

В апела се изтъква, че Комисията за защита от дискриминация, като национален орган, наблюдаващ изпълнението на Закона за защита от дискриминация „носи огромна обществена отговорност , както по отношение на защитата на правото на равенство, така и по отношение на предприемане на превантивни действия за утвърждаване  на принципите недискриминацията и равенството в обществените взаимоотношение между българските граждани, което от своя страна изисква  участие в органа на професионално подготвени лица с висока експертност в сферата на защитата от дискриминация и правата на човека“.

Поради това подписалите този призив заявяват, че с него искат да „изразят подкрепата си в полза на избора на г-н Лало Каменов за председател/член на новия състав на Комисията за защита от дискриминация“.

Подписалите апела по-нататък обясняват, че много от тях са участвали в съставянето на Закона за защита от дискриминация и във формирането на органа по прилагането му и подчертават, че е „важно да се следват и съобразяват стандартите по отношение на учредяването и статута на органите за равнопоставеност  на национално ниво и апелираме за прилагане на критерия за приемственост и балансирано представителство на малцинствените групи от обществото в частност на етническите малцинства“.

Те обясняват решението си да излязат с открито писма в подкрепа на преизбирането на видния ромски активист Лало Каменов с това, че „г-н Каменов работи като един от най-активните и принципни комисари в два състава на Комисията за защита от дискриминация: в качеството на заместник-председател на Комисията в периода 2005-2012 год., както и като комисар в периода 2012 – 2017“.

Според организациите и хората, подписали документа, важно е да се разбере, че той следва да бъде смятан за „представител, отъждествяващ гражданска квота в състава“. Те казват: „Отчитайки значението на гарантирането на  защитата от дискриминация като основополагащо начало в интеграционният процес, отправяме нашия апел за активно включване на представители  на български граждани от ромски произход в институциите в местната  и държавната власт и смятаме, че участието в състава на орган като Комисията за защита от дискриминация е един от най-подходящите изрази на такова участие“.

Според авторите на писмото обстоятелството, което много ги мотивира да подкрепят преизбирането на Каменов е това, че „Лало Каменов най – активно от всички членове на КЗД е използвал едно от най – съществените правомощия на Комисията – правомощието за самосезиране  на органа. От  общо 11 самосезирания на КЗД в настоящия й състав, 9 са по инициатива на г-н Лало Каменов“ и че „Инициирането им е реализирало  превенция и предотвратяване на дискриминационните практики“. Според тях „Знакови примери в това отношение са изработените от г-н Каменов доклади за самосезиране на Комисията във вързка с критериите за прием в първи клас и в детските градини; във връзка с отнемане на правото за гласуване на българските граждани от ромски произход  на референдума в община Кюстендил; във връзка с наредбата за ТЕЛК по отношение на онкоболните лица; както и изготвянето на доклади за самосезиране по отношение на нарушения на Закона за защита от дискриминация от страна на медии, на известни личности и политици, употребяващи слово на омразата към различни групи в общество.“

В заключение авторите подчертават, че Лало Каменов има солиден административен опит като заместник- кмет на Община Лом, главен експерт в Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси  и вече повече от десетилетие член и зам-председател на Комисията за защита от дискриминация. Те изтъкват, че Каменов активно работи за повишаване на квалификацията си, че има две висши образования.

Писмото завършва така: „Доверието към г-н Каменов  ще бъде израз и доказателство  за съпричастност към развитието на интеграционния процес на ромската общност в Република България и безспорен принос за повишаване на доверието на общество ни към българските граждани от ромски произход.“

Писмото е подписано от 77 НПО, много от които са обединения на други НПО (например Националната мрежа за децата, която е между подписалите, е обединение на 144 граждански организации, работещи в сферата на правата на децата и грижата за тях).

Между подписалите са:

Европейски институт гр.София – председател Любов Панайотова;

Сдружение „ Национална мрежа на здравните медиатори” гр.София – председател Петър Цветанов;

Фондация „СЕГА” гр. София –председател д-р Румян Сечков;

СНЦ  „РС Технитари” – председател д-р Велчо Малинов Кръстев гр.Стара Загора;

Фондация „GLAS” гр. София председател  Симеон Пламенов Василев;

Сдружение „Платформа АГОРА- активни граждански общности за развитие и алтернатива” гр.София – изпълнителен директор Емилия Стефанова Лисичкова;

Сдружение „Бъдеще” гр.Пазарджик – председател Димитър Кирилов Асенов;

Младежка ЛГБТ организация „Действие” гр.София  – Венета Калинова Лимбервова председател

Национална мрежа за децата – с 144 организации от цялата страна членуващи в мрежата;

Мрежа за интеграция на ромите, която включва някои от най-известните ромски организации като „Амалипе“ – Велико Търново, СНЦ „Свят без граници” – Стара Загора, Социална фондация „Индирома – 97” – Куклен, Сдружение „Разнообразни и равни” – София, Асоциация „Л. А. Р. Г. О“ – Кюстендил, сдружение „Нов път“ – Хайредин и др;

Коалиция „Интелект“, която включва няколко много активни ромски организации, между които са СНЦ „Инициатива за равни възможности” – гр.София, Фондация „Здравето на ромите” – Сливен, Междуетническа инициатива за човешки права – София, СМК Столипиново –  Пловдив, Фондация „Рома „Лом  и други;

Между подписалите писмата са още:

Сдружение „Маргиналия“ – София, СНЦ „ Асоциация“ Интегро“ – Разград, Сдружение „Български Свободен Младежки Алианс”  – София, Сдружение „Младежи за обединена Европа”  – София, Българско училище за политика „Димитър Паница” – София.

Освен тях между подписалите са и:

Доц.д-р Михаил Иванов – преподавател по „Права на човека“ в НБУ, бивш съветник на президента Жельо Желев;

Боян Захариев – програмен директор  в  Институт „Отворено общество”,  гр. София;

Илко Йорданов – експерт Институт „Отворено общество” гр. София;

Радослав Стоянов – експерт, юрист в БХК;

Цветана Антонова Георгиева – Основна общинска организация за интеграция на лица с увреждания, гр.Лом;

Димитър Димитров – директор програма „Рома“  към Институт „Отворено общество” гр.София;

Доц.д-р Джени Маджаров –преподавател катедра „Етнология“  при Исторически факултет на СУ „Кл.Охридски, гр.София;

проф. д-р Татяна Ангелова – преподавател в Софийски университет “Св. Кл. Охридски”;

Проф.Ирина Колева – преподавател   СУ  „Кл. Охридски”;

Доц.д-р София Каракехайова – преподавател ПУ „Паисий Хилендарски”, гр.Пловдив;

Валентина Любенова Александрова – координатор общински синдикален съвет на КНСБ – Лом;

Диляна Гитева – адвокат , ръководител на програма JUSTROM на  Съвета на Европа в България;

проф. д-р ик.н Лучиан Ангелов Милков  -СУ„Кл.Охридски”;

Румен Минковски – преподавател катедра „Психология“ към СУ „Кл.Охридски”;

Виолета Коцева – преподавател катедра „Етнология“ към СУ „Кл. Охридски“;

Валери Георгиев Леков – гр. Кюстендил, журналист от ромски произход;

Юлия Ангелова Горанова – общински съветник гр.Лом;

Мария Методиева – ръководител програма към „Тръст за социални алтернативи“, гр.София;

проф.Ивайло Търнев – преподавател  МА гр.София;

Людмила Драгоева – образователен експерт.

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Споделете статията:
Avatar
Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.