Деца, пострадали от трафик имат вече Център “Надежда”

На 5 февруари 2020 година беше открит «Кризисен център» (с приоритетно настаняване на деца, пострадали от трафик) на територията на Столична община.

 

Социалната услуга „Кризисен център“ е комплексна услуга, която ще предостави грижа, закрила и сигурна среда на деца, пострадали от трафик. Капацитетът на центъра е 10 легла.

Основната цел, която си поставя екипът на центъра е да намали злоупотребата, както и да подобри грижата за деца, пострадали от трафик на хора или други форми на експлоатация, чрез предоставяне на лесно достъпни услуги в общността като алтернатива на институционалния подход към тези случаи.

 

„Благодаря за Вашето присъствие и ангажираност в грижата и подкрепата на деца, пострадали от насилие и трафик. Фондация „П.У.Л.С.“ е организация, която вече 21 години оказва помощ и подкрепа на хора, пострадали от насилие. Едни от най-уязвимите хора са децата, които са пострадали всички форми нанасилие. Организацията ни ежедневно вижда последиците от насилието над деца. Наш приоритет е осигуряването на безопасна среда, уют и спокойствие, близки до дома Партньроството и подкрепата на ключови институции, на местно и национално ниво е от съществено значение за да дадем шанс за различно бъдеще на тези деца. Благодаря, че сте тук и подкрепяте нашите усилия.“, каза в приветствието си Екатерина Велева, председател на Фондация „П.У.Л.С.“

Екатерина Велева изказа своята лична благодарност и дълбока признателност към  г-жа Йорданка Фандъкова, н.пр. посланик Херо Мустафа, както и всички министерства и организации, с които неуморно полагаме усилия за подобряване на средата за децата, пострадали от насилие.

 

 

Разкриването на Детски център „Надежда“ е възможно благодарение на партньорството между Национална комисия за борба с трафик на хора, Столична община и Фондация „П.У.Л.С.”.

 

„Всички ние намерихме сили в себе си да продължим една много хубава инициатива, която беше тръгнала да умира, след приключването на Швейцарската програма.  Продължихме я с едно изключително добро партньорство между държавата и различни институции и организации. Домът е осигурен от Министерството на отбраната, обзаведен със средства на Конфедерация Швейцария, издръжката се поема от Столична община, а организационната работа е поверена от Фондация „П.У.Л.С.”.

Какво по-добро сътрудничество от едно такова изключително видимо сътрудничество в борбата с едно изключително опасно, тежко, грозно явление в нашата съвременност, каквото е трафикът на хора. Само с общи усилия можем да постигнем позитивни резулати“ , сподели в изказването си проф. Николай Проданов, зам. Председател на НКБТХ, зам. министър на правосъдието.

 

Средствата за ремонт и оборудване са осигурени по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество, а бюджетът за издръжка е държавно делегирана дейност към Столична община.

„За мен като кмет и за моя екип работата с уязвими групи от хора и особено деца е една от най- важните задачи. Полагаме усилия за създаване на условия, близки до дома на деца, които нямат родители, както и на деца, жертви на насилие.  И в тази нелека задача е важно  институциите да работят в партньорство с гражданския сектор, с  неправителствените организации, които имат  капацитета и опита.  Фондация  П.У.Л.С. е натрупала дълъг опит в тази дейност и има добра практика и резултати. Работата на институциите е да ги подкрепим и да направим този модел устойчив“  каза кметът на София  Йорданка Фандъкова по време на откриването на Кризисния център.

Сред гостите на официалното откриване бяха: Зорница Русинова, зам. Министър на труда и социалната политика, Мариела Личева, зам. Председател на ДАЗД, Никола Мелдем, Аташе в посолството на Швейцария, Саня Шаранович, зам. представител и временно изпълняващ длъжността Представител на УНИЦЕФ в България, представители на институции и партниращи организации.

 

 

«Вярната рецепта за постигане на добри резултати при справяне с жертвите на трафик и насилие е съвместната работа между гражданския сектор, местните власти, институциите.» каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова при откриването на Детски център „Надежда“.

Специален гост на откирването беше н.пр. Херо Мустафа, посланик на САЩ в България.

“Чрез този център ще се осигури подслон за децата, ще се изгради по-безопасна среда за тях и ще се подкрепи интеграцията им. Благодаря на всички за неуморните усилия и работа за тази благородна кауза”, каза Н.Пр. Херо Мустафа.

 

Фондация „П.У.Л.С.” e организация, която повече от 20 години предоставя директна помощ и подкрепа на хора, пострадали от насилие. През целия период от началото до днешна дата психолози, социални работници, адвокати, педагози и доброволци работят в посока превенция и рехабилитация на хора, пострадали от насилие и трафик, както и хора в риск или употребяващи психоактивни вещества. Над 300 човека ежегодно ползват услугите за подкрепа на хора, пострадали от насиле.

Днес Фондация „П.У.Л.С.” предоставя Комплекс от услуги за подкрепа на хора, пострадали от насилие – програма за консултиране и подкрепа на пострадали от насилие, включваща психологическо, правно и социално консултиране, програма за работа с извършители на насилие, настаняване в Кризисен център за пострадали и др.

Основната цел на услугите, които предлага Фондация «П.У.Л.С» за лица и деца в риск, пострадали от насилие или жертви на трафик,  е да намали насилието в семейството и обществото, както и да разработва и надгражда програми от грижи за различни рискови групи.

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.