Децата у нас работят във всяка сфера, най-много са в селското стопанство, тенденцията за наемане на непълнолетни нараства

“Децата не трябва да работят на полето, а за мечтите си”, е мотото на Световния ден срещу детския труд, който Международната организация на труда отбелязва ежегодно на 12 юни.

Според стастиката в България през 2018 г. са поискани общо 8501 бр. разрешения за наемане на работа на лица до 18 години. Дадени са общо 8238 бр. разрешения, като 205 бр. са за наемане на лица до 16 години и 8033 бр. – за наемане на лица, навършили 16-годишна възраст. Констатирани са 116 нарушения, свързани с приемане на работа на непълнолетни  без разрешения от Инспекцията по труда. Най-много непълнолетни се наемат в икономически дейности: „Ресторантьорство”; „Хотелиерство” и „Търговия на дребно”.

След сигнал на директор са установени 5 деца да работят в консервно предприятие в област Плевен през нощта. Към момента 4 от тях отново посещават училище, пише сайтът pariteni.

В землище в област Пазарджик са заварени също 5-ма непълнолетни, чиято самоличност беше установена благодарение на органите на МВР и това направи възможно предприемане на мерки по закрилата им от другите компетентни институции.

МОТ допуска възможността в някои държави и региони на света рецесията да изведе непълнолетните момичетата от училище и да ги въвлече в тежки форми на труд, изолация и дискриминация.

През последните години тенденцията е за постоянно нарастване на наемането на непълнолетни.

Детски труд има във всяка сфера, но най-много се трудят в селското стопанство – седем от всеки 10 работещи деца са на полето, казват от Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”.

Българското законодателство е напълно синхронизирано с международното относно защитата на децата от полагане на труд. В Кодекса на труда е регламентирана специална закрила на непълнолетните, които могат да полагат труд само срещу разрешение от Инспекцията по труда.

168 000 000 деца работят в този момент. Не за джобни през лятото, не като помощ на баба и дядо на село. Не дори и с леко възпитателна цел – да разберат откъде идват парите на този свят.
снимка: Hera.bg

 

За тях е предвиден 7-часов работен ден, забрана за полагане на нощен и извънреден труд. Предвид факта, че според Конституцията у нас образованието е задължително до 16 г., е регламентирано, че под тази възраст детският труд е забранен.

 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.