Добри новини за училищата и детските градини в селските райони

Новата 2018 година ще започне с нова, реформирана система за финансиране на училищата и детските градини. Тя дава шанс за развитие и на училищата / детските градини с по-малък брой ученици (особено в селските райони), като има претенцията да ги „избави” от хроничното недофинансиране, с което се сблъскват през последното десетилетие, съобщават от Центъра за междуетническа толерантност Амалипе. Новата система остава в рамките на делегираните бюджети, но ги усъвършенства, така че да намали диспропорциите във финансирането между градските и селските училища. Тази система е една от основните политически заявки на Министъра на образованието Красимир Вълчев. Главните параметри на прилагането й са зададени в Закона за държавния бюджет за 2018 г., съпътстващите го промени в Закона за предучилищното и училищното образование, както и в Решение на Министерски съвет 667/01.11.2017, чрез което се определят стандартите за делегираните от държавата дейности.

Новото в системата на делегираните бюджети е това, че те ще се определят не само от броя на учениците, но и на паралелките, както и на училищата. През 2018 г. МОН ще отпусне на общините средства не само по единния разходен стандарт за ученик, но и по нововъведения стандарт за паралелка, както и по стандарта за институция.

Отпуснатите на общините средства ще бъдат разпределяни по задължителни и допълнителни компоненти в съотношение 85% : 15 %. Леко е намалена възможността на общините да преразпределят между училищата – от  20%  на 15 %, което едва ли ще предизвика драма, тъй като и до сега голямата част от общините не използваха  допълнителните компоненти от формулата (освен задължителния компонент с условно-постоянни разходи).

Новост е и определянето на стандартите и отчитането на регионалните и общинските различия. Вместо досегашните различни стандарти за общините, които зависеха от населението в общинския център и броя населени места с над 800 души, новата система предвижда един стандарт, диференциран по типове училища (неспециализирани, специализирани, професионални гимназии). Съгласно РМС 667/01.11.2017, чрез което се определят стандартите за делегираните от държавата дейности, масовият стандарт за ученик в неспециализирано училище през 2018 г. ще бъде 1370 лв. Стандартът за масовата паралелка в неспециализирано училище ще бъде 6992 лв. Стандартът за училище през новата година ще достигне 33000 лв.

Стандартите са допълнени от важни регионални коефициенти при разпределянето на средствата по  функция „Образование”. С оглед на отчитането на безспорния факт на уязвимостта на селските райони, както и на крайните  региони, общините са разпределени в осем групи. Така общините от група 1 (големи урбанизирани общини) са с нулев регионален коефициент и с всяка по-висока група коефициентът се увеличава, съобщават още от Амалипе

 

 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.