Доброволци и хора от ЛГТБИ общността, участници в групите за взаимопомощ, обсъдиха бъдещи дейности

Споделете статията:

Проектът “Рейнбоу Хъб” организира среща*  в общностния център Rainbow Hub в София. На нея присъстваха партньорите по проекта, доброволци и хора от общността, сред които участници в групите за взаимопомощ.

Лилия Драгоева, изпълнителен директор на Фондация Билитис и координатор на проекта, направи презентация на проекта, по време на която представи основните цели и бъдещите планирани дейности по него, както и 8-те групи за взаимопомощ.

Гостите се запознаха по-отблизо с  групите,  които ще бъдат обхванати от проекта- група за ЛГБТИ младежи BraveLab, QueerFem, група на лесбийки и феминисти, група на транс и интерсекс хора, група на ЛГБТИ професионалисти, група на родители на ЛГБТИ младежи, група на ЛГБТИ живеещи с ХИВ, група на ЛГБТИ семейства, група “Правата в действие”.

По време на събитието се обсъдиха и проучване на нуждите сред представители на ЛГБТИ общността; предстоящо 6-модулно обучение, насочено към участниците в групите за взаимопомощ, което ще подобри уменията им за организиране на застъпнически действия, след което и реално прилагане на наученото в изпълнението на реални застъпнически действия, както и последващо разпространие на информацията организиране на кампания в Рейнбоу Хъб с покана за включване към представители на ЛГБТИ общностите.

Партньори по проекта са Фондация “Билитис” (Координатор), Фондация “ГЛАС” и Младежка ЛГБТ организация “Действие”.

Проектът „Рейнбоу Хъб“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 110 147 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната му цел е увеличаване на капацитета и мобилизиране на ЛГБТИ общността за застъпнически действия.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Ресурсен център Билитис и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България

*Срещата се състоя на 18 декември 2019.

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Споделете статията:
Avatar

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.