Допълнително обучение за ученици не участвали в онлайн образованието

На своето заседание Правителството прие промени в Наредбата за приобщаващото образование Ученици от първи, втори и трети клас, които не са били включени ефективно в дистанционното обучение по време на извънредното положение, ще се върнат в училище на 1 юли за допълнителни занимания, съобщи министърът на образованието Красимир Вълчев, цитиран на сайта на Амалипе.

На 31 май приключва учебната година за децата от първи до трети клас. „За тях ще се опитаме още от 1 юни да организираме дейности по интереси и дейности и дейности за преодоляване на образователните трудности. Допълнителните обучения за преодоляване на обучителни затруднения по проект Подкрепа за успех ще се провеждат присъствено и могат да  бъдат възстановени още от юни“.

Директорите на училища трябва да подготвят в бърз порядък условия учениците от началните класове да подновят допълнителното обучение присъствено още от самото начало на месеца, веднага след края на учебната година.

В допълнително обучение да бъдат включени и ученици, които по време на извънредното положение не са участвали в обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии или частично са се обучавали с учебни материали на хартиен носител. Промените ще осигурят и възможност на децата в детските градини, които не владеят български език, да се включат в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие през неучебното време с обща продължителност до 40 астрономически часа.

По данни на МОН около 3% от учениците не са участвали в никаква форма на дистанционно обучение след неговото въвеждане на 16 март. Около една трета от учениците са участвали единствено в асинхронно обучение, при което учениците са получавали задачи през Messenger или от образователни медиатори / учители чрез разпечатани листи. По обясними причини е голяма вероятността те да не са усвоили учебния материал в необходимата степен. Посоченото се отнася в най-голяма степен за семействата, в които няма устройства за интернет или интернет връзка. Обичайно в тези семейства родителите са ниско образовани и не могат да помогнат на своите деца самостоятелно да наваксат с учебния материал. Именно за тази група ученици е особено важно да бъдат подновени допълнителните обучения по проект Подкрепа за успех в присъствена форма.

„Ще се опитаме да ги направим частично присъствено. Това ще бъде и своеобразна форма на диференцирано отучване. Нямаме нужда всички деца да отучват, но, в същото време, не трябва да се натрупват дефицити, не трябва голям брой деца да останат в същия клас, още повече, че голяма част от тях не са учили в тази ситуация поради невъзможност да го правят. Една част е от нежелание, но друга е поради невъзможност“, обясни министърът.

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.