ДПС настоява администрацията да не изисква от хората да съобщават и “българското си име”, когато им издава официални документи

От ДПС настояват насилствено дадените имена на български граждани да бъдат заличени от регистрите на населението (т. нар. ЕСГРАОН), съобщава clubz.

Това важи и за случаите, когато имената са били възстановени по законов ред, и когато лицата са починали преди да се възползват от законовата опция да възстановят името си. Това трябва да се извърши от регионалното министерство и подчинената му дирекция“Гражданска регистрация и административно обслужване”.На практика това значи държавата чрез официалните си регистри “да забрави” насилствено наложените имена. 

С текстовете се настоява администрацията да престане да изисква от хората да съобщават и “българското си име”, когато им издава официални документи  – например удостоверения и преписи на актове за гражданско състояние и всякакви други административни книжа. На подобни изисквания служители в администрацията до днес подлагат граждани, които по законов ред са възстановили рождените си имена. Според мотивите към законопроекта тези практики “са недопустими и засягащи съвестта и чувствата” на жертвите на мракобесния комунистически режим и т.нар. “възродителен процес”.

Депутатите от движението за права и свободи искат и всеки администратор, който отново си позволи да изисква гражданин да съобщи “българското име”, което му е било дадено насила, да подлежи на глоба. Предложението е при първо нарушение санкцията да е 500 лв., а при повторно – 5000 лв. Същата глоба трябва да се налага и на ръководителя на съответната администрация, чийто служител си е позволил нарушение на тези законови разпоредби. Размерът е същият.

 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика
Avatar

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.