Духовното единение и взаимно зачитане отбелязваме на третата неделя на януари

Днес е Световният ден на религиите, учреден да е всяка трета неделя на януари от Организацията на обединените нации в средата на миналия век. Инициативата приканва духовните общности към единение и взаимно зачитане, тъй като всички съществуващи религии по света имат единна същност.

През 1950 г. по инициатива на ООН е взето решение всяка трета неделя от месец януари да се отбелязва като Световен ден на религията (World Religion Day). Инициатор е националният орган на вярата на Бахаи в САЩ.

Идеята на този ден е да покаже единната същност на всички съществуващи религии по света, че „религията трябва да служи за единението на хората на планетата”.

В света съществуват хиляди религиозни общности изповядващи най-различни мирогледи, като най-разпространените религии са три. Това са християнството, ислямът и будизмът, която е и най-старата измежду трите. Освен тях са разпространени и много местни (национални, племенни) вероизповедания, сред които са тези на индусите, китайската народна религия, конфуцианството, шинтоизмът, юдаизмът и др. Според някои оценки в света съществуват около 4 200 религии.

снимка: DW

На територията на Република България са регистрирани над 100 вероизповедания.

През 1991 г. като член на ООН, страната ни подписва Декларация за премахване на всички форми на нетърпимост и дискриминация, основани на религиозна принадлежност и убеждения.

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.