Една трета от децата от уязвими групи не участват под никаква форма в предучилищно образование

Близо 68% от ромските деца посещават детска градина и други форми на предучилищно образование. Това все още е значително по-нисък процент от средния за страната, сочат резултатите от изпълнението на  изследователския проект “Готови за училище” на Фондация „Тръст за социална алтернатива“. Център Амалипе като координираща организация на проекта за Централна Северна България.

Все още една трета от децата от уязвими групи не участват под никаква форма в предучилищно образование, което възпрепятства  социализацията им и безпрепятственото интегриране в училище. Премахването на таксите за детски градини води до почти незабавна положителна промяна: половината от непосещаващите детски градини ромски деца се записват, а посещаемостта се увеличава с над една пета.

 

Серия от събития, насочени към общински администрации, детски градини и родителски общности във Великотърновска и Шуменска области бяха организирани в общините Павликени, Стражица, Нови пазар и Шумен.  Гости на събитията и активни участници бяха общински съветници, кметове на кметства, представители на общинска администрация, общински кметове, директори на детски градини, представители на РУО,  общественици и неформални лидери.

Основните предизвикателства пред развитието на детските градини и предучилищното образование, както и проект “Активно приобщаване” бяха теми на доклади на Деян Колев, Силвия Станчева и Теодора Крумова. Почти всички участващи директори споделиха своите впечатления , че изпълнението на проект “Готови за училище” и покриването на таксата за детска градина е довело до записване на повече деца при тях.

 

Участниците бяха единодушни, че премахването на финансовите бариери е важна стратегическа инвестиция, която трябва да бъде направена, за да се подсигури пълен обхват в предучилищното образование. Различия има единствено по въпроса дали това трябва да бъде подсигурено от съответната община или да стане чрез решение на национално ниво. В много от по-малките общини основната пречка пред прилагането на това важно решение се явява липсата на достатъчно средства в общинския бюджет.

Необходимо е Министерски съвет да подпомогне общините като подсигури безплатна храна за детските градини и целодневни организация на учебния процес в подготвителните класове.

Премахването на таксите не може да бъде единствена стъпка.  Сериозен е проблемът с наличието на подходяща материална база. Дори в някои от по-малките общини липсват подходящи сгради, а за големите общини тази потребност е особено остра.  В селските райони проблемът на практика е почти неразрешим, тъй като Програмата за развитие на селските райони почти не предлага възможности за образователна инфраструктура.  МОН следва да подпомогне общините и за подсигуряването на модерна материална база.

 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.