Над 50 на сто от учителите и непедагогическия персонал на 107-о училище в София са си записали в списъка за имунизация.

„Около 30-35% от колегите изкараха COVID-19 и те на този етап не са подадени за ваксинация. Между 15-18% няма да се ваксинират. Лично аз съм се записал първи в списъка за ваксинация”, сподели директорът на 107 ОУ „Хан Крум“ Данко Калапиш.