Екипи за бързо реагиране ще издирват неявилите деца се в клас

Педагози ще издирват трайно отсъстващи ученици от клас.  Занапред учителите ще трябва да посещават незабавно всяко дете, което не се е явило в клас, без да има уважителни причини. Това предвиждат добавки в механизма за издирване на отпадналите ученици, предложени от Просветното министерство, пише „Сега“.

Акцентът вече е поставен върху „превенцията“. За целта наред с екипите „за обхват“ (които издирват децата) към всяка детска градина или училище ще трябва да се създадат и постоянно действащи екипи „за превенция“. Те ще са като звена за бързо реагиране – щом детето отсъства и не е ясно защо, още същия ден трябва да посетят дома му, да разберат какъв е проблемът и да  вземат мерки, за да няма повече „неизвинени“ отсъствия.

Когато децата и техните родители не могат да бъдат открити на посочения адрес, областните управители ще изискват информация от териториалните поделения на Агенцията по заетостта. Ако родителите са се регистрирали като безработни или като социално слаби, вероятно е да са дали реален адрес, за да получават помощите си. Екипите за превенция ще се назначават от директорите на съответните учебни заведения, като съставът им ще варира според това колко са застрашените от отпадане деца. Ще бъдат включени и представители на общината, служители на МВР и на „Социално подпомагане“, които ще участват в посещенията по домовете на липсващите ученици по предварително съгласуван график до два пъти седмично.

Екипите по превенция ще проследяват има ли ефект от посещенията и беседите, като е много важно те ежедневно да общуват с родителите и да ги мотивират да пращат децата на училище, се посочва в мотивите към проекта.

Проектът предвижда кметовете да разпределят територията на общината на райони на обхват по определени начини – между детските градини, обучаващи деца в задължителни предучилищни групи, и между училища, обучаващи ученици в първи и в пети клас. Регламентирано е, че районът на обхват на училищата, предлагащи обучение в гимназиалната степен, включва населените места по настоящ или постоянен адрес на учениците. Предвижда се създаването и на областни центрове за координацията на регионалните структури на министерствата и администрациите, ангажирани с изпълнението на постановлението.

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.