Експерт обсъди с Комисията за защита от дискриминация Препоръката на Европейската комисия от 22.06.2018 г. относно стандартите за органите за равнопоставеност

 

На работна среща в Комисията за защита от дискриминация беше Уестърн Мейдъм, експерт в Европейската комисия, главна дирекция „Правосъдие и потребители“, отдел „Политики за недискриминация и координация по ромските въпроси“. Основните въпроси на отдела, в който работи, са в областта на политики за недискриминация и ромски въпроси, съобщиха от КЗД.

Уестърн Мейдъм познава добре дейността на Комисията и нейните компетенции като независим орган. Той е експерт по въпросите за ЛГБТИ лицата. На срещата с председателя на КЗД Ана Джумалиева и зам.председателя Баки Хюсеинов, той прояви интерес към работата и правомощията на Комисията за защита от дискриминация по признак сексуална ориентация, както и практиката по признак етнически принадлежност. Представена му бе практиката на КЗД и взаимодействието й с граждански организации, активни в областта на правата на ЛГБТИ лицата.

Ръководството на КЗД и Уестърн Мейдъм разискваха и нуждата от подкрепа на задълбочена и стратегическа работа в партньорство с гражданските организации в областта на повишаване на осведомеността за прояви на дискриминация, тормоз, език на омраза и престъпления от омраза сред ЛГБТИ общност. Акцент по време на срещата се постави и въпросът за нивото на информираност за проблемите на дискриминация и  сред мнозинството.

Друг важен акцент на тази среща бе поставен върху необходимостта от стратегическа работа с ромската общност и с мнозинството, с преподаватели и с работодатели. Тезата и на двете страни бе необходимостта за повишаване на  институционалните политики за преодоляване на неравното третиране.

Беше обсъдена също Препоръка на Европейската комисия от 22.06.2018 г. относно стандартите за органите за равнопоставеност.

 

 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.