ООН: Указите на Тръмп нарушават правозащитните задължения на САЩ

Указът на Тръмп, с който се забранява достъпът до САЩ на чужденци от 7 държави, е сериозно нарушение на задълженията на страната по международни договори за правата на човека, които е ратифицирала. Това е заключението на група експерти от ООН за решението на американския президент да не се допускат до територията на Щатите чужденци от Иран, Ирак, Сомалия, Судан, Сирия и Йемен, съобщи специализираното издание „Юрист“ (http://www.jurist.org).

Според експертите на ООН тази заповед нарушава принципа за забрана на връщането на бежанци. Тя е в противоречие и с установената практика да не бъдат принуждавани бежанците или търсещите убежище, преследвани заради расата, етноса, религията или убежденията си, да се връщат в страните, от които бягат, тъй като връщането може да ги изложи на опасност.

„В разгара на най-голямата миграционна криза в света след Втората световна война, разпореждането на американския президент представлява голяма крачка назад в отношение международната защита, която се полага на бежанците и на търсещите убежище“, се казва в изявлението на експертите. Те призовават САЩ незабавно да се върнат към изпълнението на международните си задължения, предвиждащи предоставянето на защита на тези хора.

По оценка на ООН около 50 000 бежанци са лишени от възможността да влязат в САЩ заради указа на Тръмп.

Указът, според експертите, противоречи и на конституцията на САЩ, както и на редица федерални закони на страната. Той е поредната стъпка на Тръмп, която нарушава сериозно правата на човека, се казва в изявлението. Други такива стъпки са указът, с който се забранява средства от бюджета на САЩ да бъдат предоставяни на чуждестранни неправителствени организации в областта на планираното родителство, ако в тяхната дейност има и услуги, улесняващи извършването на аборти. Още един драстичен пример на нарушаване на права на човека, според ООН, е указът на Тръмп, който лишава американските градове от федерални субсидии, ако се установи, че те предоставят каквито и да са комунални услуги на хора, смятани за „нелегални имигранти“.

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.