ЕСПЧ наложи на България „привременни мерки“ по жалба на наши граждани и задължи правителството да се въздържа от събаряне на единственото жилище на тези хора

От офиса на правозащитната НПО „Инициатива за равни възможности“ съобщават за важно решение на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), засягащо България. Четете по-долу текста на съобщението.

„На 25.06.2018 г. в 18.50 ч. Европейският съд за правата на човека (ЕСПЧ) взе решение за налагане на привременни мерки по отношение на България, в отговор на изпратено искане от страна на адв. Даниела Михайлова, ръководител на Правната програма на СНЦ „Инициатива за равни възможности“, отправено по процедурата по Правило 39 от Правилата на Съда.

Случаят касае изпълнение на Заповед на ДНСК за премахване на единствено жилище на семейство възрастни хора от малко селце в община Велинград. Двамата отглеждат и полагат грижи и за двамата си внуци: 18-годишно момче, ученик и непълнолетно момиче, ученичка. Съпругът е с тежко увреждане на очите и висок процент инвалидност. Не разполагат с алтернатива на жилище и община Велинград е уведомила, че не е в състояние да осигури такова, тъй като няма жилищен фонд. Двамата са собственици на парцела, върху който е построена къщата им, но нямат строителни книжа (както вероятно и още 2/3 от съселяните им).

Решението по отношение на налагането на привременни мерки гласи, че Съдът указва на Правителството на България, че е длъжно да се въздържи от разрушаване на единствения дом на жалбоподателите. Съдът е указал, че евентуално несъобразяване с решението би представляво нарушение на чл. 34 от Конвенцията (в този член се казва, че правителството на държава, която е страна по Конвенцията, е длъжно да не създава никакви пречки на гражданите си, когато те се жалват пред ЕСПЧ), като е реферилал към вече произнесени решения по подобни случаи (Mamatkulov and Askarov v. Turkeycase nos. 46827/99 and 46951/99).

Освен това Съдът е решил да даде приоритет на жалбата на основание Правило 41 от Правилата на Съда.

Българското Правителство е поканено да предостави информация по случая до 27 юни, 2018 г. 17.00 часа (CET).“

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.