„Филови четения“: Може ли нацистът да бъде почитан като археолог

На 15 и 16 декември 2014 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе докторантска конференция под надслов „Филови четения“  на тема „Културно-историческото наследство: проучване и опазване“.  Организатори на събитието бяха Националният археологически институт с музей при Българската академия на науките и катедра „Археология“ при исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

В конференцията участваха 29 докторанти от Националната художествена академия, Института за изследване на изкуствата при БАН, Националния археологически институт с музей при БАН, Университета по библиотекознание и информационни технологии, Университета по архитектура, строителство и геодезия и Катедра „Археология“ към историческия факултет на Софийския университет. В рамките на двата дни участниците представяха пред аудиторията презентации на теми, свързани с характеристика и проблеми на селища, паметници, керамика и други археологически обекти от античната и класическата епохи.

Надсловът на конференцията, както и представените теми поставят акцент  върху археологическата дейност на политика Богдан Филов. Той е министър-председател на България от 1940 до 1943 г. и е сред отговорните за приемането на Закона за защита на нацията, който позволява гоненията срещу евреите в България.

„Аз познавам Богдан Филов повече в областта на археологията. Разбира се, знам, че е бил сред виновниците за депортирането на евреите от българските земи през Втората световна война и заради това е и екзекутиран, но смятам, че въпреки това той е допринесъл много за развитието на археологията“ , каза  участник  в четенията в отговор на въпроса дали Богдан Филов като археолог е по-важен за българската памет и история, отколкото Богдан Филов като премиер-министър на пронацисткото правителство.

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Фани Младенова

Фани Младенова завършва гимназия с преподаване на чужди езици "Петър Богдан" в гр. Монтана през 2010 година. Понастоящем учи социология в СУ "Св. Климент Охридски".