Галъп Интернешънъл: жените са по-толерантни от мъжете, 84% са били свидетели на дискриминация по полов признак

Серия от социологически проучвания от 2015 и 2018 г. показва, че българинът не одобрява проявата на дискриминация по отношение на жените, но в същото време е доста резервиран спрямо хората с различна от хетеросексуалната полова ориентация, писа Клуб „Z“.

Изданието цитира първо данните  на Галъп интернешънъл от ноември 2015 г. и януари и февруари 2018 г., по време на дебатите около т.нар. трети пол, „джендъри“ и др.

На въпроса „Ставали ли сте свидетел на дискриминация на жени или мъже заради техния пол през изминалата година?“ 84% са отговорили с „не“, 14 с „да“, а 2 на сто с „не знам“.

В България няма закон за равнопоставеност на мъжете и жените. Според вас трябва ли да бъде приет такъв закон?“, е следващия въпрос. 73% са отговорили, че трябва да има такъв закон, 23 на сто, че не трябва, а 4% нямат отговор

                      Дискурсът за „джендър идеологията“е изобретен от  религиозната десница от Русия до Африка

Последният въпрос касае физическото насилие: „Съгласен ли сте или не със следното твърдение: Мъжът може да удря шамар на жената.“ 95% категорично отговарят с „не“, 5% – смятат, че „пошляпването“ е разрешено. Колебаещи се по този въпрос няма.

Изследването от януари 2018 г. е проведено сред 801 души.

Според него 50 на сто посочват, че когато става дума за пола на един човек, най-важното е биологичният пол. 38 на сто казват, че най-важно е как човек възприема себе си, а 12% не могат да преценят.

89 на сто не смятат, че жената трябва да се подчинява на мъжа, 10% са на обратното мнение, а 1% нямат никакво мнение.

През февруари 2018-а са отговаряли 776 респонденти.

Зададен им е бил въпросът: Представете си, че вашето дете признае, че е гей, лесбийка или има друга нетрадиционна сексуална ориентация. Бихте ли имали нещо против?“

 Тук 57 на сто посочват „да“, 20% – „не“, а 23 на сто не могат да отговорят.

 Разбивката по пол показва, че по този показател жените са по-толерантни от мъжете.

Зададен е бил и въпросът: „Вие лично чухте ли за т.нар. Истанбулска конвенция?“ Оказва се, че почти няма някой, който да не е чул. 86% отговарят с „да“, 11% с „не“, а 3 с „не знам“.

Голяма част от запитаните обаче не одобряват приемането й (от тези, които са посочили преди това, че са чували за нея). Не са малко и тези, които нямат отговор.

На въпроса Одобрявате или не България да я приеме?“ 58 на сто казват „не одобрявам“, 19% „да“, а цели 23% нямат отговор на този въпрос.

Днес Конституционният съд ще се произнесе по Истанбулската конвенция.
Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.