Главно мюфтийство: за цялостен подход и активна борба срещу всякакви форми на расизъм, антисемитизъм, ислямофобия, ксенофобия, речта и други форми на омраза

Отворено писмо до министър-председателя Бойко Борисов, до Директора на Дирекция „Вероизповедания“ към Министерския съвет, до доц. Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация изпратиха от Главно мюфтийство. В него ръководителите на второто по големина вероизповедание в България приветстват назначаването  на заместник-министъра на външните работи г-н Георг Георгиев за Национален координатор по антисемитизма. “Това е един знак за воля за борба с неприемливите форми на нетолерантност и омраза срещу различните малцинствени групи“, се казва в писмото. От Главно мюфтийство обаче призовават правителството да приеме работно определение и за ислямофобията, както и решение за определяне на координатор по ислямофобията и нетолерантността и дискриминацията срещу мюсюлманите в страната.

По този повод Маргиналия попита говорителя на Главно Мюфтийство Джелал Фаик кои обстоятелства са  породили това отворено писмо. „Последните новини от нашите районни мюфтии от Хасково и София-област /Ботунец/ ни обезпокоиха твърде силно. Смятаме, че се заражда нова вълна от ислямофобия, а свидетелства затова са надрасканите по стените антимюсюлмански надписи „смърт на турците“ и „турците вън от България. Свещените знаци на исляма са зачеркнати, гаврят се със забрадени жени. Нима това е по-малко опасно от свастиките срещу евреите!“, попита още Джелал Фаик.

На въпроса не се ли притесняват, че българската държава може да схване исканията на Главно мюфтийство като предизвикателството към загрижените за вероизповеданието институции, от които се очаква бюджет за ислямското духовенство, Фаик коментира: “И друг път съм казвал пред медиите – религията е като водата, няма как да я спреш. Ислямът не може да не се развива. Ние сме направили своите разчети, успяхме да изплатим заплатите на имамите и за октомври. Засега имаме остатъци от постъпленията от Диянета, до пролетта ще успеем някакси. Възможно е и да съкратим персонала, макар че още 400 имами, завършили образованието си в българските духовни училища, чакат да бъдат назначени. Ако държавата продължава с рестрикции към нас, ще се обърнем към Европейската комисия, Страсбург, ако трябва, ще пишем и до ООН, за да защитим правата си.“

Ето и писмото:

Мюсюлманско изповедание на Република България приветства решението на правителството за приемане на работното определение за антисемитизма и назначаване на заместник-министъра на външните работи г-н Георг Георгиев за Национален координатор по антисемитизма. Това е един знак за воля за борба с неприемливите форми на нетолерантност и омраза срещу различните малцинствени групи.

По този повод, Мюсюлманско изповедание на Република България призовава правителството да приеме работно определение и за ислямофобията, както и решение за определяне на координатор по ислямофобията и нетолерантността и дискриминацията срещу мюсюлманите в страната. През последните години, провокирано и от случващото се в глобален мащаб, мюсюлманите са подложени на нетолерантно отношение, дължащо се на ширещата се ислямофобия на различни нива в обществото. Престъпленията от омраза към мюсюлманите, включително нападения над лица и религиозни обекти, продължава да е актуална тема на общността и Изповеданието.

Можем да говорим за това, че казваме „Не“ на нетолерантността и дискриминацията, единствено когато мерките обхващат цялото общество.

Вземайки предвид ангажиментите на България пред международната общност и международните организации за борбата ѝ с всякакви форми на нетолерантност и дискриминация, които са заложени и в българското законодателство, призоваваме българските власти да предприемат незабавни мерки и по отношение на ислямофобията.

 

 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.