Идеи за социалното включване на психично болните ще предложи нов проект

Споделете статията:

Решения за социалното включване на хората с психични заболявания и за преодоляване на дискриминацията към тях ще предложи нов проект. Проектът беше представен вчера на пресконференция ръководството на Центъра за психично здраве „Професор Никола Шипковенски“. Той е финансиран с 219 000 евро от Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 3014 г., и се казва „Психично здраве за социално включване“. На пресконференцията присъстваше и Н. Пр. Гюру Катарина Викьор – посланик на Кралство Норвегия.

Според директора на Центъра за психично здраве „общата цел на проекта е създаване, апробиране и приложение на Инструментариум за оценка на възможностите за социално включване на лица с психични заболявания и Методология за подобряване на социалните умения на деца със специални потребности“.

Най-важната задача, която решава новият проект, е създаването – за пръв път у нас – на специален набор от тестове и изследователски методики за оценка, които ще се използват от психиатри и други лекари. С помощта на тези методики ще се преценява доколко даден човек с психиатрични проблеми може да бъде включен в обществото, да бъде ресоциализиран, да бъде компенсирано страданието му. Ще се подходящи за всеки пациент комплекси от техники, чрез които той да бъде върнат в семейството си, а не да пребивава непрекъснато в психиатрични заведения. Това е, според ръководителите на Центъра, много важна стъпка към изваждане на психично болните от изолацията, която им налагат сегашните лечебни техники, към връщането им семейството и към засилване на възможностите им сами да изкарват прехраната си чрез труд.

В рамките на проекта ще бъде разработена и „Методология за подобряване на социалните умения на деца със специални потребности“. Чрез нея децата, които имат затруднения в развитието или са „твърде буйни, или „не могат да се съсредоточават“, други проблеми, които правят престоя им в масовото училище много труден, ако не и невъзможен, ще бъдат практически обучавани как да се адаптират към училището и външната среда. Това, според екипа на проекта е пътят за решаване на проблемите на тази многобройна група деца, които сега биват дискриминирани, защото „не могат да се впишат успешно“ в училищната среда.

Предвижда разработените в проекта инструменти да бъдат всеобщо достъпни, така че всеки лекар, педиатър или социален работник да може да ги ползва, както и да бъдат обучени множество медици за практическо ползване на разработваните инструменти.

Проектът предвижда още и ремонт и обновяване на помещения на Центъра за психично здраве.

Според екипа на проекта, внедряването на разработките от него ще е важна крачка към преодоляване на дискриминацията на хората с психитрични проблеми у нас.

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Споделете статията:
Avatar
Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.