Имащите доверие в НПО са малко по-толерантни към представителите на основни дискриминирани групи, сочи изследване

 

Анализът в новия доклад“ „Доверието в неправителствените организации в България“ на Институт Отворено общество хвърля светлина върху образа на неправителствените организации/НПО/ у нас.

Според  данните НПО в България получават малко по-трудно кредит на доверие от различни слоеве в обществото, отколкото е характерно за НПО в глобален план.

Като цяло НПО в България могат в някаква степен да разчитат на доверие и подкрепа за дейността си от страна на около 1 милион и 200 хиляди пълнолетни граждани. От тях активните поддръжници са малко над 200 хиляди.

Имащите доверие в НПО са малко по-толерантни към представителите на основни дискриминирани групи (най-вече към хората с увреждания), макар и в по-малка степен – също и към хората с различна сексуална ориентация, и със съвсем малка разлика – към хората от ромски произход.

Други интересни акценти от изследването:

Две трети от гражданите, които са имали преки впечатления от работата на НПО или са получили информация за тях от медиите, са формирали положително отношение към дейността им и са склонни да им се доверяват.

Преките лични впечатления и наличието на информация от медиите са двата основни фактора за формиране на съществу­ващото доверие в НПО. Липсата на информация е основна причина за недоверие­то и за липсата на мнение. Неправителствени организации са сред най-слабо познатите типове организации в страната като близо половината от пълнолетните граждани нямат формирано мнение за тях, основно защото не са запознати с дейността им.

Най-голямо доверие в неправителствените организации имат младите хора на възраст между 18 и 29 години и тези завършили висше образование. НПО се ползват с по-голямо доверие в градо­вете, отколкото в селата, като доверието в НПО сред градското население е по-високо извън столицата и най-високо в областните градове.

Благотворителността е най-разпознаваемата дейност на НПО, следвана на голяма дистанция от доброволческата дейност, екологията и ра­ботата с младежи.

 Изследването „Доверието към неправителствените организации в България“ се базира на данни от национално представително изследване на общественото мнение, проведено сред населението на възраст над 18 г. през април 2018 г. по метода на интервю лице в лице по стандартизирана анкетна карта. Респондентите са подбрани чрез вероятностна двустепенна гнездова извадка. При планирани 1200 интервюта са осъществени 1179. Максималната стохастична грешка е ±2,8%. 

Текстът на доклада може да прочете тук:

 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.