Катар се присъедини към базисни правозащитни договори, но си запазва правото да дискриминира жените и чужденците.

Катар на 21 май е изпратил до Генералния секретар на ООН документи, от които става ясно, че страната се присъединява към два основополагащи международни договори за правата на човека – Международния пакт за политическите и гражданските права (МППГП) и Международния пакт за икономическите, социалните и културните права, съобщава в специално комюнике Хюман райтс уоч. Това е следствие на решението на катарското правителство, взето на 14 март, за присъединяване към тези договори.

Но от изпратените потвърждения става ясно, че правителството на тази малка страна в Арабския полуостров, е направило резерви, с които то отказва да разпространи действието на пактовете върху жените и мигрантите.

Катар отхвърля положенията, отнасящи се до равенството на половете при сключването на браковете, при разводите и при попечителството над децата след развод. Според властите в тази страна тези клаузи противоречат на разпоредбите в Шариата. Те също така заявяват, че ще тълкуват някои членове на тези договори в духа на обичайното ислямско право. Това се отнася до определенията в пактовете за жестоко, нехуманно и унизително отнасяне, както и че няма да прилагат забраната на смъртното наказание, предвидена в тях. Освен това правителството на страната си запазва правото да налага телесни наказания. То заявява, че ще разглежда понятието „професионални съюзи“, употребявано в пактовете, в духа на националното си право, което ограничава правото на мигрантите работници да създават профсъюзи.

„Присъединяването на Катар към тези базисни договори за правата на човека е важно публично обвързване със задължението да насърчава спазването на правата на човека в тази страна“, казва Беклис Уайл, старши изследовател за Катар в Хюман райтс уоч.“Но правителството подкопава собствената си акция, като отстъпва от задължението да поддържа равноправие между половете и като отказва да разпространи правата, предвидени в пактовете, върху мигрантите, работещи в Катар“, добавя той.

Катар е третата държава от Съвета за сътрудничество и консултации на държавите от Персийския залив, която се присъединява чрез ратификация към двата пакта. Другите две са Кувейт и Бахрейн.

Законодателството в Катар е основана на традиционното ислямско право, Шариата, и е силно дискриминационно към жените, добавя Хюман райтс уоч и призовава страната да се присъедини към пактовете без споменатите по-горе резерви.

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.