Коалиция „Интелект“ осъжда проявата на необоснована агресия към ромското малцинство в Габрово

 

България е безсилна да преследва целите и ценностите, залегнали в Договора от Лисабон и Хартата на основните права на ЕС.
Като правова държава, членка на Европейския Съюз, България трябва да осигури равенство пред закона на всичките си граждани, включително на малцинствата си.

България трябва да се ръководи от принципа на Върховенството на закона и да гарантира свободата и сигурността на гражданите си чрез правосъдие, а не чрез саморазправа.

Днес България има проблем да осигури равенство, правосъдие и закрила на ромското си етническо малцинство.

Първо беше 2011, когато заради натрупания гняв към един олигарх от ромски произход, избухват антиромски размирици в множество български градове с расистки характер.

Следват организирани нападения от протестиращи етнически българи над ромските квартали в Гърмен (2015), Асеновград (2017), Русе (2018), Войводиново (2019) и сега – Габрово.

Всеки един от тези случаи е провокиран от конфликти между отделни лица от български и ромски произход. Така, наред с търсенето на индивидуалната вина, жертва на наказателната акция на протестиращите стават хиляди невинни граждани от ромски произход, които са нападани, бити, къщите им се разрушават, а децата им не могат да посещават училище.

Ромите в България нямат колективни права като културно малцинство, но са колективно наказвани при прояви на отделни лица от ромски произход.
В ромските квартали липсват сигурност, спокойствие. Домовете на ромите не са неприкосновени и ромите не се радват на благоденствие.

В множеството от случаите властите наблюдават събитията, а органите на реда предотвратяват само ексцесиите.

Институциите не са способни да преследват целта на Съюза за борба със социалното изключване и дискриминацията, когато става въпрос за ромското население, нито да се ръководят от ценностите за изграждане на общество, в което най-голямо значение имат човешкото достойнство като реален фундамент на основните права, приобщаването, толерантността и недискриминацията.

Задача на държавата е със своите действия да покаже и докаже, че има воля да наложи най-съществените за обществото принципи – справедливост и солидарност, както да наказва престъпниците със силата на закона и същевременно с това да се грижи и защитава слабите.

Призоваваме:

1) Българското правителство и политическата класа да прояви далновидност и визионерство, като започне да планира и изпълнява свободни от фашистки идеологии приобщаващи политики, съответстващи на Европейския Социален Стълб, в сътрудничество с ромските интелигенция и лидерство;

2) Президента на Република България да засили диалога в рамките на Консултативният съвет за национална сигурност по въпросите за предотвратяване на етнически инспирирани конфликти;

3) Главния прокурор на страната да се самосезира при общественоопасни престъпления против правата на гражданите и особено при престъпления против равенството на гражданите като подбуждане към дискриминация, насилие или омраза или употреба на насилие, основани на раса, народност или етническа принадлежност.

4) Омбудсмана на Република България да прояви присъщата си активност, за да спре нарушаването на основните човешки права на ромското население и да предотврати разпространението на расизъм и национал-фашизъм като обществена идеология в България;

5) Европейската Комисия да засили както мониторинга към България за изпълнение на целите и ценностите на Договора от Лисабон на Съюза, така и подкрепата си за изпълнение на смислени приобщаващи и недискриминиращи политики за ромското малцинство.

12 април 2019
Организации, членове на НК Интелект

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.