Комисията по фетва към Висшия мюсюлмански съвет – да не се събират хора за мевлид до отмяната на извънредното положение

В съобщение до медиите Комисията по фетва (правно-религиозни въпроси) към Висшия мюсюлмански съвет, след като е обсъдил въпроса за отслужване на петъчната молитва, както и другите редовни молитви с джемаат (общите молитви)направи специално изявление:

„Във връзка с пандемията на новия вид коронавирус, обявена от Световната здравна организация като глобална епидемия, която все още няма лечение и причини смъртта на хиляди хора, смятаме, че хората, които са носители на болестта, представляват голяма опасност за другите хора, които се намират в същата среда. Местата, където са концентрирани голям брой хора са много подходяща среда за разпространение на болестта и това създава висок риск болестта да се превърне в епидемия“, се казва в съобщение до медиите.

Според информацията, предоставена от компетентните органи, новият вид коронавирус бързо се разпространява от човек на човек и се превръща в епидемия за много кратко време.

„С нарастването на брой на случаите в страната ни, Народното събрание взе решение за извънредно положение.  Предвид създалата се ситуация, става ясно, че рискът от разпространение на вируса може да нарасне, ако джамиите и месчитите продължават да извършват молитви с джемаат(обща). В това отношение ислямът, на която една от основните й цели е да защитава човешкия живот, никога не допуска практики, които застрашават живота на хората“, казват още от Главно мюфтийство.

„За да присъстваме на колективни молитви заедно с джемаата (обща) , трябва да бъдем здрави, както и че е необходимо да не представляваме опасност за никой по време на молитва“. По тази причини от ръководството на вероизповеданието заяват: до отмяната на извънредното положение, взехме следните решения.

Да не се допуска събиране на хора с цел четене на мевлид , провеждане на лекции и др. мероприятия до отмяната на извънредното положение“, заявяват от вероизповеданието.

Ето и пълния текст на изявлението:

Уважаеми представители на медиите!

Комисията по фетва (правно-религиозни въпроси) към Висшият мюсюлмански съвет, след като обсъди въпроса за отслужване на петъчната молитва, както и другите редовни молитви с джемаат (общите молитви), намери за необходимо да направи следното изявление, във връзка с пандемията на новия вид коронавирус, обявена от Световната здравна организация като глобална епидемия, която все още няма лечение и причини смъртта на хиляди хора.
Според информацията, предоставена от компетентните органи, новият вид коронавирус бързо се разпространява от човек на човек и се превръща в епидемия за много кратко време. Тъй като вирусът не се забелязва при първоначалното му предаване, хората, които са носители на болестта, представляват голяма опасност за другите хора, които се намират в същата среда. Местата, където са концентрирани голям брой хора са много подходяща среда за разпространение на болестта и това създава висок риск болестта да се превърне в епидемия.
С нарастването на брой на случаите в страната ни, народното събрание взе решение за извънредно положение.  Предвид създалата се ситуация, става ясно, че рискът от разпространение на вируса може да нарасне, ако джамиите и месчитите продължават да извършват молитви с джемаат(обща). В това отношение ислямът, на която една от основните й цели е да защитава човешкия живот, никога не допуска практики, които застрашават живота на хората.
В този ред на мисли, Пратеника Мухаммед (с.а.с) проповядва следното: „Ако сте осведомени, че на определено място има епидемия, не отивайте там, а ако на мястото където се намирате се разпространи епидемията, не напускайте местонахождението си“. Изтъквайки необходимостта хората да бъдат предпазливи срещу епидемични заболявания, Пратеникът подчертава важността на прилагането на карантина. Също така, Пророкът отбелязва значението на премахването на контактите на  заразени с инфекциозни заболявания със здрави хора. В тази връзка сме запознати със съществуването на практики за отслужване на молитви у дома, в случаите, когато е трудно или опасно да се присъединим към джемаата (общата молитва), поради природни бедствия или епидемии.

Ислямските учени, позовавайки се на гореспоменатите знания и практики придобити в епохата в която е живял Пророка и неговите сподвижници, заявяват, че за да присъстваме на колективни молитви заедно с джемаата (обща) , трябва да бъдем здрави, както и че е необходимо да не представляваме опасност за никой по време на молитва. Предвид споменатите по-горе обстоятелства, до отмяната на извънредното положение, взехме следните решения.
1.    Въз основа на айета (знамение от свещения Коран): „Не излагайте себе си чрез делата си на гибел“ и хадиса (предание), който гласи: „Забранено е да се вреди и да се отвръща на вредата с вреда“, кланянето на джума намаз до отмяната на извънредното положение не е фарз (задължителен), а е мекрух (нежелателно), като на мястото на джума намаз (петъчна молитва) се кланя обеден (оглен) намаз (молитва) по домовете.
2.    Джамиите остават постоянно отворено, като задължително се чете езан за петократен намаз (молитва) и се влиза след четеното на езана.
3.    Болните и лицата след 60 годишна възраст да не посещават джамиите.
4.    Да не се допуска събиране на хора с цел четене на мевлид , провеждане на лекции и др. мероприятия до отмяната на извънредното положение.
5.    Почистването и дезинфекцията са задължителни, дори дезинфектантът да съдържа алкохол.
6.    При положение, че има джанезе (смърт), Имамът да вземе мерки за безопасност и хората, които участват в погребението да стоят на разстояние от дженазето (починалия) и един от друг, а по време на дженазе намаз между сафовете (редици) да има 2 метра отстояние.
7.    Спазването на карантината е фарз за тези, които са заразени или има съмнение от зараза, въз основа на хадиса (предание): „Ако в едно населено място има епидемия да не се напуска това място, а ако някой е извън него да не влиза на това място“ .
8.    Ситуацията в която се намираме, в никакъв случай не трябва да се подценява и не трябва да бъде повод за паника и пренебрегване на религиозни задължения. Положението изисква от мюсюлманите да предприемат необходимите мерки, след което да се уповават на Аллах и  да правят дуа (молитва) за живота и здравето на всички хора, и за излекуването на болните. Аллах да пази Родината ни!

 

 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.