Конфискуваха незаконно придобито имущество на Цветелин Кънчев/Дон Цеци/ за над 1 млн. лв.

Отнемането в полза на държавата на имущество на стойност 1 089 473 лeва от Цветелин Кънчев е потвърдено с окончателен съдебен акт, съобщиха от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

Производството срещу лидера на партия „Евророма“ беше започнато от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД), чийто правоприемник е КПКОНПИ. По него са внесени искания за налагане на обезпечителни мерки в три съдилища – Софийски градски съд, Софийски окръжен съд и Окръжен съд – Пловдив. Всички са били уважени изцяло.

С решение от 22.04.2016 г. Окръжен съд-София е приел, че по отношение на Кънчев е налице отрицателна разлика между приходи и разходи за периода 1987-2012 година и така от него са отнети в полза на държавата суми по разплащателни сметки, влогове, както и от продажба на недвижимо имущество.

На 15.02.2019 г. Софийският апелативен съд потвърждава решението на ОС-София. Според второинстанционния съд съд исковете на Комисията срещу Кънчев са основателни и доказани, а претендираните имущества са закупувани през целия проверяван период и не може да се направи извод относно влагането на законен доход за което и да е от тях.

Кънчев обжалва решението пред Върховния касационен съд, като твърди, че искът на Комисията е неоснователен, защото е реабилитиран по съдебен ред. С определение на ВКС от 27.04.2020 г. обаче изводите на Софийския апелативен съд са възприети изцяло и не е допуснато касационно обжалване. Съдът не приема доводите на Кънчев, защото:

Фактът на извършване на престъпленията от лицето, установен с влязла в сила присъда и произлезлите от тези престъпления отношения, не се заличават, а само губят своята гражданственост и обществена оценка. Извършеното престъпление не губи значението си досежно т.н. извъннаказателни последици, уредени в други нормативни актове, различни от НК“, подчертаха от Антикорупционната комисия.

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.