Консерватори, ултранационалистът Ангел Джамбазки и фашистът Андронов защитават Михаил Мирчев

Националисти и кoнceрвaтивни oбщecтвeници cкoчихa в зaщитa нa прoф. Михaил Мирчeв и нeгoвия курc „Coциaлнa рaбoтa c eтнoгрупи“. В oтвoрeнo пиcмo, рaзпрaтeнo и дo мeдиитe oт Криcтиян Шквaрeк, ръкoвoдитeл прeдcтaвитeлcтвoтo нa групaтa нa EКР в Бългaрия и кaндидaт oт OП нa пocлeднитe избoри зa eврoдeпутaти, ce изкaзвa oтпoр cрeщу рaзпрocтрaнeнaтa пoзиция нa „Cтудeнтcкo oбщecтвo зa рaвeнcтвo към CУ“, в кoятo ce иcкa oтcтрaнявaнe нa прoф. Михaил Мирчeв зaрaди „тeжки квaлификaции и рeч нa oмрaзaтa нa рacoвa и eтничecкa ocнoвa“ в курca му, кoйтo ce чeтe и oнлaйн. Cпoрeд Cтудeнтcкoтo oбщecтвo зa рaвeнcтвo в лeкциитe cи прoфecoрът прoпaгaндирa нaциcтки, фaшиcтки, aнтиceмитcки и кceнoфoбcки идeи и тeзи.(виж тук)

Пoдпиcaлитe oтвoрeнoтo пиcмo националисти ce oбявявaт кaтeгoричнo прoтив иcкaнeтo зa oтcтрaнявaнe нa прoф. Михaил Мирчeв и прeдупрeждaвaт, чe пoдoбни дeйcтвия бихa cъздaли oпaceн прeцeдeнт, кoйтo щe прoпрaви пътя зa бъдeщи чиcтки в aкaдeмичнитe cрeди, публичнaтa cфeрa и дoри чacтния бизнec. Цeлтa, cпoрeд oтвoрeнoтo пиcмo, e eдин унивeрcитeтcки прeпoдaвaтeл дa бъдe публичнo пoрицaн, прocтo зaщoтo лeкциитe му нe удoвлeтвoрявaт пoлитичecки кoрeктнa трaктoвкa.

Ето пълния текст:

ДЕКЛАРАЦИЯ
На 11.11.2020 г. в социалните мрежи “Студентското общество за равенство при СУ” разпространи свое отворено писмо, адресирано до ръководните органи на Софийския университет и Факултета по науки за образованието и изкуствата, по повод “тежките квалификации и реч на омразата на расова и етническа основа в лекциите на проф. Михаил Мирчев в неговия курс “Социална работа с ЕТНО групи”.
В писмото авторите твърдят, че в своите лекции проф. Мирчев защитава и пропагандира “нацистки”, “фашистки”, “реакционни”, “ксенофобски”, “расистки”, “антисемитски” и т.н. тези. Писмото завършва с искане за “незабавното уволнение” на проф. Мирчев и заменянето на курса му с такъв, “който отчита достиженията на социалните науки и осигурява на студентите среда, свободна от предразсъдъци и расизъм”.
Категорично се обявяваме против гореизложените искания, тъй като подобни действия биха създали опасен прецедент, проправящ пътя за бъдещи чистки не само в академичните среди, а и в публичната сфера и дори частния бизнес.
Тези искания са в пълен противовес на традицията на университетското образование, което от над хилядолетие насам повелява идеите да бъдат оборвани чрез дебат, а не чрез подмолни действия, клевети и доноси, пълни с епитети без никакво обосноваване и ясна дефиниция. Освен очевидните негативи от това един преподавател да бъде уволнен и публично порицан, просто защото лекциите му не удовлетворяват политически коректната трактовка на дискутираната от него тема, считаме, че подобни действия биха довели до масова автоцензура сред академичните среди.
Това би било пагубно за бъдещето на българското образование и панорамата на съвременния академичен живот в страната. Именно образованието е гръбнакът на нацията и най-добрият начин да се възпитат свободомислещи граждани, а подобни действия силно ще обезкуражат инакомислието и инициирането на всякакво интелектуално предизвикателство в академичните среди.
В писмото авторите призовават също така да бъдат приети поправки в Правилника за устройството и дейността на СУ, които “да защитават академичната общност от дискриминация, насилие, расизъм и сексизъм” и да се приложат мерки по “изкореняването” на тези явления, за да се гарантира, “че подобен тип съдържание няма да бъде толерирано”.
За щастие, ние имаме привилегията да знаем до какво точно ще доведе това. В западните държави този процес тече от години, вследствие на което бяха уволнени и порицани редица преподаватели и учени, бе подменено фактологично коректно учебно съдържание с политически коректно такова, а дебатът в академичните среди бе непоправимо осакатен.
Естественото развитие на този процес води до оправдаването и толерирането на все по-агресивни и настъпателни действия, което бе демонстрирано и на протестите под лозунга “Black Lives Matter” тази година в САЩ. Протестите, които привидно търсеха подкрепа за правата на малцинствата и бяха подкрепени от всички „борци за социална справедливост“, но които “наказваха” мирни граждани на случаен принцип с организирано посегателство върху тяхната частна собственост и дори личността им.
Определен сегмент от българското общество, подкрепен от неправителствени организации с чуждестранно финансиране, както и в този случай, прегърна прогресивизма като своя пътеводна доктрина и напоследък полага все по-големи и шумни усилия да го наложи като единствената такава – да заглуши инакомислещите, да ги остракира професионално и социално и да разчисти публичния живот от тях.
В момента на родна територия наблюдаваме генезиса на политкоректната инквизиция по западен модел, която трябва да спрем в зародиш преди бавно, но сигурно да ескалира до въвеждането на квоти, “реч на омразата”, политически коректен новговор, диктат на малцинствата, налагане на мултикултурна политика, приветстване на нашествието на исляма и т.н. Всичко това, разбира се, под маската на моралната извисеност, загрижеността, толерантността и антифашизма.
Призоваваме ректора на Алма матер проф. Анастас Герджиков и министъра на образованието г-н Красимир Вълчев да не се поддават на необноснованите провокации на едно шумно малцинство, което цели разрушаването на публичния дебат, а съответно и на социалната тъкан на обществото. Ваше задължение е да не позволите академичната среда да бъде подчинена на шепа прогресивни идеолози и тяхната догматична непоносимост към различното мнение и тоталитарно преследване на изповядващите го, а да съхраните функциите ѝ като средище на свободомислие и достойнство.
Смятаме, че мястото на Софийския университет като образователно пространство е начело на борбата срещу цензурата, а не в нейна подкрепа. Затова призоваваме академичната общност и широката общественост също да се противопоставят яростно на всичките ѝ проявления в университета и отвъд. Качеството на образованието в Софийския университет и доброто му име са резултат от приноса на всички нас и няма да позволим на прогресивни гласове да накърняват традициите му и достиженията на социалните науки.
С уважение,
Кристиян Шкварек, ръководител представителството на групата на ЕКР в България
Ангел Джамбазки, евродепутат, зам. председател ВМРО-БНД, председател делегацията на ВМРО в ЕП
Д-р Петър Москов
Ирини Зикидис
Младежки Консервативен Клуб
сутдентски клуб „Спаичъ“
Сдружение „Международен правен център – ILAC“
„Съюз на младите юристи“
“Диалог за правосъдие”, Мила Георгиева председател на УС
Сдружение „Съдебно-счетоводни експерти в Република България“, представлявано от Ева Марчева,
„ХИКС- Интерактивно Консервативно Сдружение“
Д-р Татяна Иванова, преподавател УНСС
Стоян Иванов, разследващ журналист
Георги Вулджев, икономист
Антон Оруш, колекционер на българска техника и автор
Проф. д-р Александър Николов, ръководител на катедра „Стара история, тракология и средновековна история“ към ИФ в СУ
Ася Филипова, действащ магистър към магистърска програма „Близкоизточни изследвания: Общество и култура на арабския свят“ към ФКНФ в СУ
Христо Иванов, президент на клуб „Дебати УНСС“, бизнесмен
Теодор Димокенчев, юрист
Тони Огнянова Гергова
Цветелин Пенков
Данаил Димитров Йотов
Георги Митков Костадинов
Звездомир Руменов Андронов
Милен Стефанов Младенов
Марина Маринова Огнянова

 

 

 

Измежду подписалите са Кристиан Шкварек, Ирина Зикидис, Ангел Джамбазки, Петър Москов,както и водачът на БНС и лидера на нацисткия Луковмарш Звездомир Андронов.

 

 

 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.