Коренното население и призив за нов обществен договор

 

Има над 476 милиона коренни народи, живеещи в 90 страни по света, което представлява 6,2 % от световното население. Коренното население е притежател на огромно разнообразие от уникални култури, традиции, езици и системи на знания. Те имат специални отношения със своите земи и имат различни концепции за развитие, основани на техните собствени мирогледи и приоритети.

 

Въпреки че многобройни коренни народи по целия свят са самоуправляващи се и някои са успели да установят автономия в различни форми, много коренни народи все още попадат под крайната власт на централните правителства, които упражняват контрол върху своите земи, територии и ресурси. Въпреки тази реалност, коренното население демонстрира изключителни примери за добро управление, вариращи от Haudenosaunee до съществуващите саамски парламенти във Финландия, Швеция и Норвегия.

 

Пандемията COVID-19 разкри и изостри много съществуващи неравенства, като засегна непропорционално населението по целия свят, което вече страдаше от бедност, болести, дискриминация, институционална нестабилност или финансова несигурност. От гледна точка на коренното население контрастът е още по -силен. В много от нашите общества социалният договор най -малкото се нуждае от преразглеждане

На 9 август, Международния ден на коренното население, трябва да поискаме включването, участието и одобрението на коренното население в създаването на система със социални и икономически ползи за всички.

 

Ето защо темата за 2021 г. е „„ Не оставяме никой след себе си: коренното население и призив за нов социален договор “. Но какво означава това?

 

Социалният договор е неписано споразумение, което обществата сключват да си сътрудничат за социални и икономически ползи. В много страни, където коренното население е прогонено от земите си, техните култури и езици са очернени, а народът им е маргинализиран от политическа и икономическа дейност, те никога не са били включени в обществения договор отначало. Общественият договор е сключен сред доминиращото население.

 

През последните години и десетилетия различни общества се стремят да разрешат това, включително чрез извинения, усилия за истина и помирение, законодателни реформи, както и конституционни реформи, докато на международно ниво тези усилия включват приемането на Декларацията на ООН за правата на коренното население и консултативните органи като Постоянния форум по въпросите на коренното население.

 

Въпреки наличието на международни инструменти за справяне с тези неравенства, не всички са предприели колективно пътуване, за да гарантират, че никой не е изоставен, включително коренното население. Следователно е необходимо изграждането и препроектирането на нов обществен договор като израз на сътрудничество за социален интерес и общо благо за човечеството и природата.

 

 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.