Кратко време за публично обсъждане и липса на ярки мерки са сред основните слабости на правителствената Стратегия за ромите

Становище с препоръки до Томислав Дончев – заместник-министър председател на МС  относно Стратегията за приобщаване и участие на ромите 2021-2030г. е изпратено от Тръст за социална алтернатива. Освен кратките срокове за публично обсъждане на Стратегията, съвпаднали с официални празници посочени като основна слабост на правителствения документ липсата на открояващи се мерки, които са основани на доказателства и факти, и успешни примери на водещи национални и международни организации. “Макар и през последните години да има напредък в образователните постижения и трудовата заетост сред ромите в страната, все още има значителни пропуски в процеса на пълноценно приобщаване”напомнят от Тръста за социална алтернатива.

ТСА обединява повече от 80 организации в цялата страна  и е с фокус върху ромите за преодоляване на социалните и икономически неравенства и прекъсване цикъла на бедност има сериозни дефицити.

Стратегията следва да приложи дефинираната методология и рамка за стратегическо планиране в РБългария на Министерски съвет от м. април 2010г., което ще осигури приемственост, синергия и последователност на политиките, прилагани на национално ниво, подчертават от организацията.

Важен момент от обратната връзка на гражданските организации е планиране на целенасочени средства в рамките на националните институции, и ресорни ведомства, които да бъдат прозрачно разпределени към местни общински администрации за подобряване на условията на живот на ромски общности, се казва още в Становището на ТСА.

За удължаване на срока за обществено обсъждане на проекта за Национална стратегия се обяви и друга водеща организация Амалипе. “Предложеният проект отстъпва на множество от възможностите, препоръчани от Европейската комисия чрез новата Европейска ромска стратегическа рамка за равенство, приобщаване и участие, оповестена на 7 октомври, както и на част от най-важните достойнства на предходната Национална стратегия за интеграция на роми”, посочват от организацията. Тя посочва още готовността от конкретни предложения от работещите на терен ромски и про-ромски НПО.

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.