Липса на перспектива, невладеене на езика, недостъпна среда за ученици със СОП

Споделете статията:

Всяко дете има право на достъп до образование, независимо от социалното си положение, произход или пол. И не само това – децата се нуждаят от качествено образование, както и да се предотврати ранното отпадане от учебния процес.

Данните са стряскащи – за втория учебен срок на 2019/2020 г. броят на отпадналите ученици в България е 40 495 или 4.73%. Макар процентът да е двойно по-нисък в сравнение с предходната година, проблемът си остава сериозен. С развитието на пандемията от COVID-19 достъпът до образование за много деца на практика е ограничен. А доклад на ЮНЕСКО предупреждава, че без финансиране и конкретни мерки в сферата, до 2030 г., в световен мащаб е възможно 1 на всеки 6 деца да напусне училище.

Нивата на детската грамотност от години остават ниски. Макар и да има драстично повишаване в глобалната картина, според Европейската комисия на над 123 милиона младежи им липсва базова грамотност (умения за четене, писане и смятане). 61% от тях са жени. Положението в България също не е никак обещаващо. По данни от Международния тест PISA от 2019 г. България е на последно място в Европейския съюз по функционална грамотност, което ще рече, че дори учениците да могат да прочетат написаното, те не могат напълно да го осмислят. Тази неспособност на децата да се задълбочат в даден текст или проблем води и до друга притеснителна статистика.

В свят, в който технологиите бързо се развиват, нуждата от качествено образование за младежите се изостря. Oтпадането от училищния процес е сериозна предпоставка за попадане в омагьосания кръг на бедност поради липса на образование и липса на образовани заради бедността.

Какви са причините това да се случва и как може да се реши този проблем? Тези въпроси бяха зададени в едно от допитванията на U-report, в което участие взеха 281 U-репортери от цялата страна.

Посочени две неща – етническия произход, включително трудности с езика, както и финансови затруднения. На трето място анкетираните са поставили отпадане от учебния процес, поради увреждания или нарушения в развитието. Останалите 11% са посочили друг вид дискриминация като самото преподаване в училище и дори философията на училищното образование.

За младите хора от малцинствен етнически произход анкетираните посочват като най-отчетлива причина за отказ от учебния процес липсата на подкрепа от страна на семейството.

Следващите отговори имат съвсем малка разлика помежду си, което показва, че трудностите пред тези ученици често са взаимосвързани. Като втора най-сериозна причина отговорилите посочват тормоза от връстници, на който често са подложени децата от малцинствата. 17% от анкетираните смятат, че те напускат училище, за да започнат работа, а пък 16% смятат, че учителите не им оказват достатъчна подкрепа с усвояването на материала, както и че имат трудности с езика.

Запитани какви са пречките пред децата в неравностойно финансово положение, U-репортерите посочват най-вече липсата на средства за учебни материали.

На второ място те поставят невъзможност да посещават училище поради започване на работа, а след това – тормозът от съученици. Интересно е и мнението, изразено от доклада “Бележник”: “Проблемът с отпадането е неразривно свързан и с проблема с бедността – не толкова, защото децата нямат учебници и таблети, а защото липсва жизнена перспектива, в която образованието да бъде видяно като дългосрочна инвестиция в бъдещето.” В семействата, изпитващи финансови затруднения, често обучението остава на заден план, тъй като осигуряването на подслон, храна и дрехи е изключително трудно. Така всеки член на семейството се мобилизира, за да изкара някакви средства, дори това да е за сметка на образованието.

Според останалите участници в допитването, училищната среда не е пригодена за деца със специални потребности. Като сериозна причина за отпадането им е посочена недостъпната физическа среда в училище. 19% смятат, че учителите не знаят как да им преподават,  а други 16% мислят, че без ресурсен учител те няма да се справят с преподавания материал. 8% пък твърдят, че образователната система не разполага с подходящи ресурси.

Правят се предложения за стипендии, безплатен транспорт, както и безплатна топла храна, финансова подкрепа за извънкласни дейности, изучаване на теми за бедност и неравенства.

За последната група – децата със специални потребности,  28% са на мнение, че за да се реши проблемът с отпадането им от училище, трябва нова материална база, която да е по-достъпна физически.

 

източник

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Споделете статията:

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.