Международен проект ще помага на хора с аутизъм да намерят работа

За България няма официални данни за заетостта на хората с аутизъм, но във Великобритания, например, само 15% от тези хора работят. Процентът на безработица сред хората с аутизъм в европейски мащаб варира между 76 и 90%, сочат обобщените данни. “Към това трябва да отбележим и факта, че дори когато хората от аутистичния спектър успеят да намерят работа, тя обикновено е нискоквалифицирана, нископлатена и далеч под индивидуалните им възможности.

Все повече деца се диагностицират с аутизъм както в световен мащаб, така и в България – данните варират от 1 на 150 до 1 на 100 деца. Ранната диагностика е ключова, тъй като работата с аутистичните деца в първите години е особено важна. Родителите трябва да са запознати с проблема и да са в състояние да реагират при първите признаци, като потърсят навременна консултация със специалист.

Хората от аутистичния спектър притежават специфични качества, които биха могли да са предимство както за тях, така и за работодателите. Това е и целта на проекта, по който Иванова работи – WIN-WITH-U, финансиран по програма Еразъм +.

Предвижда се и да бъде създадена специална образователна платформа, безплатна и достъпна, включително на български. От българска страна по проекта работи „Европейски център за качество“ ООД. С проекта са ангажирани и едни от най-големите международни организации с фокус в сферата – Autism Europe, Specialisterne foundation (Дания) и Universita Campus Bio Medico Di Roma (Италия), както и университетът LUISS в Италия.

подробности вижте тук

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.