Милиони деца по света са лишени от детство и образование

На 12 юни Световната общност отбелязва деня за борба с детския труд. Въпреки направените стъпки напред в тази насока, все още е далеч целта, поставена от ООН за 2025, която предвижда премахването на този феномен.

Детският труд е феномен с много важни измерения: според Уницеф и Save the Children, днес по света има 152 милиона деца и подрастващи, които са принудени да работят, а тяхната възраст е между 5 и 17 години. В Африка едно на всеки пет деца е принудено да работи.

Разпределени по пол 64 милиона са момичетата и 88 милиона са момчетата. Всички те са лишени от детство, отречено им е правото да посещават училище и да получават грижите от които се нуждаят и са им отнети възможностите да изградят по-добро бъдеще за себе си и за своето семейство. 7 на всеки 10 деца работят в земеделието, а останалите в сектора на услугите или в промишлеността, рудниците, кариерите и като домашни прислужници: 15,5 милиона от тези последните са най-изложените на различни опасности. В най-лошите си форми, детският труд се превръща в робство, икономическа и сексуална експлоатация, особено за момичетата, и може дори да доведе до смърт. В почти всички региони по света момичетата и момчетата имат еднаква възможност да бъдат въвлечени в детския труд, с изключение на Латинска Америка и Карибския регион, където момчетата имат по-голяма вероятност в сравнение с момичетата да бъдат вербувани за работа.

Тези цифри са пряко зависими една от друга, тъй като трудът и експлоатацията в детските години води до сериозни поражения върху здравето и благосъстоянието на децата, които не завършват образованието си и след време попадат в графата безработни и социално слаби.

Детският труд поставя началото на порочния кръг от безработица, неравенство и дискриминация, а образованието е ключът към промяната.

През 2010 г. международната общност прие пътна карта за елиминиране на най-тежките форми на експлоатацията на детски труд до 2016 г., в която се подчертава, че „използването на детски труд е нарушение на правата на децата и пречка за тяхното развитие. Световният ден през 2012 г. се съсредоточава върху дейностите, които е необходимо да се изпълнят, за да стане тази пътна карта реалност. Според Уницеф в периода 2008-2012 детският труд е намалял с 1%.

Стандартите на Международната организация по труда за правата при работа, по специално по отношение на детския труд, са изложени в Конвенция 138 и Конвенция 182. По отношение на детския труд, Конвенция 138 на МОТ за минималната възрастова граница, изисква от държавите членки да заложат в своето законодателство минимална възраст за допускане до работа, която да не бъде по-малка от тази на завършване на задължителното образование, но при всички случаи не по-малка от 15 години. Конвенция 182 на МОТ изисква от всяка държава, която я е ратифицирала, да създаде и изпълни програма за действие за приоритетно отстраняване на най-тежките форми на детски труд.

Република България е страна по Конвенцията за правата на детето на ООН, в която се признава правото на всяко дете да бъде защитено от икономическа експлоатация и от извършване на каквато и да е работа, която крие опасност да навреди на здравето или на физическото, умствено, духовно, морално или социалното му развитие.

източник

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.