„Милосърдие за теб“ във Варна става жертва на дискриминационно отношение на общината

От Центъра за обществена подкрепа при Сдружение „Милосърдие за теб“ се обръщат към медиите със зов за подкрепа. В апела си „Милосърдие за теб„се предупреждават, че дискриминационното отношение на община Варна за забраната за ползване на имота за социален център обрича социалната им услуга на закриване.

С Акт на Община Варна от 14.05.2020год.  се издава заповед за забрана за ползване на имота, в който се помещава социалният център. Актът е основание да се прекъсне захранването му с електрическа енергия, вода. В резултат Сдружението попада в ситуация на невъзможност да продължи дейността си.

Сдружението е лицензирано от АСП и ДАЗД като доставчик на социални услуги.  Години наред се грижат за деца и семейства от ромски и български произход. Дейността му е изцяло финансирана от немската социална организация Christusträger Waisendienst. Включват се в реализиране на програми с национално значение и подпомагат десетки семейства в нужда. Изпълняват успешно роля на образователни медиатори и имат отлични контакти с младежи в неравностойно положение в град Варна.

През 2019 год. Сдружение „Милосърдие за теб“ спечелва финансиране от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика за обзавеждане и оборудване на цитирания новозакупен имот.

 

Ето пълния текст на апела:

През м.февруари 2019 год., финансиращата ни организация закупи имот – апартамент на 50м отстояние от ромската махала в кв.”Вл.Варненчик”, гр.Варна, находящ се в бл.22, вх.18, ет.1. Като преди това получихме писмени потвърждения от АСП и ДАЗД, че няма административни пречки социална услуга да се предоставя в такъв имот.

През 2019 год. спечелихме финансиране от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика за обзавеждане и оборудване на именно цитирания новозакупен имот.

От самото представяне на нашата организация на живущите във входа, г-н Костадинов – кмет на Район Владислав Варненчик и живущ във входа, в който се намира имотът, използван за социален център, ясно ни даде писмени и устни предупреждения, че не е съгласен и няма да позволи развиване и разширяване на социална дейност в имота, заради това, че работим с ромски деца. Неговото агресивно и нападателно отношение от самото начало, накара живущите във входа да застанат твърдо против социалната услуга, преди още да са се запознали с нея и да са видели екипа и децата, с които работим. Длъжна съм да отбележа, че всички деца на възраст 7-15год., с които работим са ученици и делят чинове и класни стаи с децата на живущите в района и блока.

Въпреки дадените от ДАЗД препоръки към районния кмет да се организира среща с живущите, на която да се разясни смисъла на социалната услуга от страна на г-н Костадинов, такава не се организира. За времето от закупуването на имота до сега, последваха непрекъснати проверки от страна на неговата районна администрация, които по своята същност бяха дискриминативни и показаха ясно и категорично негативното отношение на районния кмета към социалната услуга. Служителите на центъра ни, както и деца-потребители бяха снимани без разрешение, наблюдавани от служители на районната администрация и обиждани от живущи във входа граждани. Деца на възраст 4-15 години ….., деца които в годините сме учили, че ако полагат усилия и спазват правила и норми, то ще бъдат приемани наравно с всички останали ….

Проверка от районната администрация на кв.“Вл.Варненчик“ имахме дори в първия ден от стартиране на социалната услуга в новия имот в 9.30ч. на 13.01.2020год.и то по регистрирана жалба от същия ден!!! Позволете да припомня, че на тази дата се случи ужасният инцидент в кв.“Вл.Варненчик“, в който цял вход бе полуразрушен от заложени взривни вещества и загинаха хора. Кой районен кмет при подобна трагедия би следил социалните услуги и малки деца на възраст 4-6 години, които идват за ежедневните си занимания?!?!

След сигнал до ДАЗД от човек, представящ се за домоуправител на входа, последва тридневна проверка на социалния център, който управлявам. Оценката, която получихме за изпълнение на работата ни, показва, че изпълняваме стандартите за работа в социалната сфера и качеството на услугата ни е високо.

Инициирани бяха проверки от същото лице и от Община Варна. Тези проверки доведоха до връчване на 14.05.2020г. на Акт по реда на ЗАНН, който е основание за издаване на забрана за ползване на имота, в който се помещава нашият социален център, както и заповед за прекъсване на електрическа и топлинна енергия, вода и др.

Становището на кмета на Район Владислав Варненчик е че трябва да се смени предназначението на имота, в който се помещава социалният ни център, като не се съобразява със становищата на АСП и ДАЗД, както и със законовата дефиниция на понятието „социални услуги“, което е различно от „обслужващи дейности“. Община Варна настоява, че това становище е законосъобразно, въпреки, че законов текст за това не съществува и въпреки становищата на ДАЗД и АСП, че социалните услуги не са обслужващи дейности! Това е и единствената отправна точка, която се използва срещу нас и нашите деца, за да бъде премахнат новият социален център от входа, в който живее районният кмет.

От 01.2020год.имаме изпратени няколко сигнала до кмета на град Варна с молба да ни се окаже подкрепа и да се стопират своеволията на районния кмет, както и да се вземе предвид, че много социални услуги, финансирани от Община Варна се помещават в имоти с жилищно предназначение и на тях не им се изисква смяна на предназначение! Към момента все още не сме получили отговор от кмета на град Варна дали и кога може да се реализира такава среща.

Многократно сме информирали за проблема и сме молили за съдействие министър председателя г-н Бойко Борисов, министъра на труда и социалната политика г-жа Сачева (която единствено ни прие за среща), г-н Томислав Дончев като председател на Комисията по етническите и интеграционните въпроси, ДАЗД и ИД на АСП

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.