Минчо Кехайов спечели дело във Върховния административен съд (ВАС) срещу областния управител на Смолян

На 27 април Минчо Кехайов  спечели дело във Върховния административен съд (ВАС) срещу областния управител на Смолян, защото му отказал обезщетението.

Историята:

Минчо Кехайов от село Змиево поиска държавата да го обезщети по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица. Той обжалва заповед на областния управител на Смолян, с която му е отказано изплащане на еднократно обезщетение.  62-годишният Кехайов описал в жалбата си, че иска съдът да разгледа действията на партийните и държавни власти в периода от 1912 г.-1944 г. и от 1944 г.-1989 г., като твърди, че е била погазена тогава действащата Конституция чрез ту насилствена смяна на имената на помаците, ту с тяхното връщане. Кехайов твърди, че  лично е репресиран, като бил студент, понеже му викали „помак“, а негови състуденти обиждали с изрази „всички помаци на сапун“, писа Marica.bg Административният съд на Смолян я потвърди.

Областният управител през 2016 г. направил официално запитване до Централната комисия за установяване на обстоятелствата по чл. 1 от Закона за политическата и гражданска реабилитация на репресирани лица (ЗПГРРЛ). На проведено заседание през септември месец комисията взела единодушно решение, че липсват данни за осъществена спрямо Минчо Кехайов репресия по политически причини, попадащи в приложното поле на ЗПГРРЛ. Месец по-късно, позовавайки се на решението на централната комисия, областният управител издава отказ да изплати обезщетение, тъй като решението на комисията е задължително за него. „При липсата на достатъчно писмени доказателства компетентният орган да се произнесе по наличието на репресия, по нейния вид и продължителност спрямо определено лице, е Централната комисия. Съответно решението на Централната комисия е окончателно и обвързва както административния орган, отправил искането, така и съда. Оспорената заповед на областния управител на област Смолян е съобразена с решението на Централната комисия и затова като е оставил искането на Минчо Кехайов за заплащане на еднократно обезщетение за изтърпяна репресия по ЗПГРРЛ без уважение, административният орган е постановил законосъобразен акт“, сочи Смолянския административен съд.

Не такова е становището обаче на ВАС. Според върховния съд отказът е неправилен, защото в заповедта за него липсват мотиви – „порок, сам по себе си сочещ на наличие на основания за отмяна“. „Видно от мотивите на заповедта на областния управител единственото основание да се приеме за неоснователно заявлението на Кехайов за изплащане на еднократно обезщетение по ЗПГРРЛ е наличието на решение от 26.09.2016 г. на Централната комисия по чл. 4 от ЗПГРРЛ. Административният орган е възприел като обвързваща диспозитивната част на решението от 26.09.2016 г., позовал се е на нея и е постановил обжалвания отказ. Други мотиви, свързани с прилагане на основанията, предвидени в ЗПГРРЛ, адмнистративният орган не е изразил. Поради тази причина съдът отменя окончателно решението на областния управител за отказ да плати изтърпяна репресия и му връща преписката за ново разглеждане“, съобщава сайта actualno. com https://www.actualno.com/smolyan/rodopchanin-iska-50-000-lv-obezshtetenie-ot-dyrjavata-za-pomak-news_671885.html

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.