Мисията възможна – професията „здравен медиатор“вече е регламентирана

Публикувана е НАРЕДБА № 1 за изискванията за дейността на здравните медиатори. В нея са дефинирани задачите им като подпомагащи дейността на общините по провеждане на политики в областта на здравната профилактика сред населението и на лекарите при и по повод на предоставяната медицинска помощ.

Здравните медиатори улесняват достъпа до медицинска помощ на лица от уязвими групи чрез информиране и разясняване на правата и задълженията на пациента;информиране за здравните дейности, гарантирани от бюджета на Националната здравноосигурителна каса; информиране за медицински услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;придружаване до общопрактикуващ лекар и/или друг/и медицински специалист/
Изисквания за назначаване на здравни медиатори включват да имат завършено средно образование; да владее майчиния език на лицата от уязвимата група; да познава културата и проблемите на уязвимата група, както и нормативните актове в системата на здравеопазването и закрилата на детето.
Да има умения за работа с компютър – MS Word, електронна поща.
През тежката обстановка на карантината здравните медиатори оказват несравнима помощ на населението от блокираните квартали, Ковид-19 порази един от тях – 45 годишния Иван Иванов

По повод новината проф. Ивайло Търнев, „бащата“ на новата професия здравен медиатор, написа  профила си: Извървяхме дълъг и сложен път до днешния ден. Здравните медиатори вече са регламентирани в Закона за здравето и настоящата наредба.
Благодаря на всички, които допринесоха това да се случи. Мисията е възможна!

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.