Мнозинството младежи даряват и доброволчестват, децата са най-популярната кауза, сочи доклад

от -
57
Подкрепата за деца (сираци, тежко болни, деца с увреждания) е най-популярната кауза за българите - над 53% от дарените пари са за тази кауза и 46 на сто от положения доброволен труд и благотворителност, сочат данните от доклада "Дарителството в България", направен от фондация BCause /снимка: Дневник

Мнозинството от българските младежи между 18 и 24 години са участвали под една или друга форма в благотворителни кампании. 82 на сто от младежите са дарявали средства, продукти или са участвали като доброволци в различни кампании и инициативи за последната една година, съобщава Дневник.

 

Половината от хората (51%) са дарили пари през последните 12 месеца. Средното дарение или спонсорство е на стойност 100 лв. Подкрепата за деца е най-популярната кауза за българите, над 53% от даряващите са подкрепили тази кауза. Най-малко вероятно е българите да предпочетат да доброволстват в подкрепа на каузи извън страната, в подкрепа на научните изследвания и защитата на правата на човека, включително правата на ЛГБТИ общността (общо 2%).

 

Това сочат данните от доклад „Дарителството в България“, направен от фондация BCause, който ще бъде представен днес. Проучването е направено от името на фондация CAF Великобритания, проведени са 1000 онлайн интервюта в периода от 2 до 31 август 2018 година.