МТСП: Извеждането на дете от биологичното семейство е крайна временна мярка за закрила, която се базира на прецизно проучване и оценка на конкретния сигнал за дете в риск и се потвърждава със съдебно решение

„Отнемането на деца от техните родители никога не е било и няма да бъде цел на националните политики и законодателство. Съгласно Конституцията на Република България отглеждането и възпитанието на децата е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата. Настаняването на дете извън семейството може да стане само при наличие на основания, определени в Закона за закрила на детето, които не се променяни от 10 години“, се казва в разпространена в медиите позиция на Министерството на труда и социалната политика. От МСТП направиха това във връзка с подготвяния  днес трети национален протест срещу проекта за Национална стратегия за детето.

От 17 часа пред паметника „Майка България“ във Велико Търново протестиращите ще изкажат недоволството си от законовите промени, в които, по думите им, вече са прокарани принципите на спрения проект. Опасенията на протестиращите са неоснователни, посочиха от Областната социална служба, съобщава БНР.

В няколко законови промени са прокарани спорните принципи от стратегията за детето, посочи организаторът на протеста във Велико Търново Красимира Ахмедова:

„Прокарани са главно принципите свързани с насилието – понятия, които са разтегливи, които не са точни, които могат да бъдат тълкувани по различен начин и допускат много семейства да бъдат застрашени от изземване на децата“.

Не отговарят на истината твърденията, че са приети промени, които дават право на социални работници да отнемат деца след фалшиви сигнали, коментира Анжела Тосева – директор  на областната социална служба.

Според нея Стратегията за детето има много положителни моменти, като въвеждането на детското правосъдие:

„Много по-бързо ще се гледат делата за деца, които са били жертва на насилие. Сегашната ситуация е такава, че децата трябва да дават показания пред самия извършител на това престъпно деяние“.

Ето пълният текст на становището на МТСП:

Предприемането на такава мярка за закрила винаги подлежи на съдебен контрол. Редът за настаняване на деца извън семейството също е описан в този закон и действа от 2006 г. Последните промени в Закона за закрила на детето не променят този ред, а само премахват възможността за настаняване в специализирани институции, тъй като до 2021 г. всички домове за деца, лишени от родителска грижа и домове за медико-социални грижи за деца ще бъдат закрити. Извеждането на дете от биологичното семейство е крайна временна мярка за закрила, която се базира на прецизно проучване и оценка на конкретния сигнал за дете в риск и се потвърждава със съдебно решение. Такова решение се прилага за много крайни случаи на насилие, неглижиране и нарушаване на интереса на детето (склоняване към проституция, просия). Социалните работници и полицията извежда деца само ако животът и здравето на детето са застрашени. Това е принципът в закона, който социалните работници са длъжни да спазват. Хората, които помагат на децата в риск или сигнализират за дете в рискова ситуация, което се нуждае от закрила, не са доносници. От 2003 г. в Закона за закрила на детето е регламентирано, че лице, на което стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми компетентните органи. Същото задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна. Това задължение съществува от 16 г. и не е въведено с последните промени в закона. Сигналите обаче не са достатъчни за прилагане на мерки за закрила, а се проверят за тяхната достоверност и основателност. Не се разглеждат анонимни сигнали, освен в случаите на насилие над дете.“

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.