Надписи с Брайлово писмо на урните и рампи да гарантират избирателните права на хора с увреждания

Президентът на КНСБ Пламен Димитров и омбудсманът Мая Манолова поискаха от ръководството на Централната избирателна комисия (ЦИК) на урните да има надписи с Брайлово писмо, както и рампи за хората с увреждания, съобщи БНР.

Искането им е и на основание приетия преди дни доклад на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) за правата на хората с увреждания да гласуват на предстоящите европейски избори

Според заключенията в доклада милиони граждани на ЕС нямат възможност да дадат своя вот заради прилаганите организационни решения (технически пречки), които не отчитат специфичните потребности на хората с увреждания.

Този извод важи още по-силно за България, която въпреки напредъка през последните години, все още поставя бариери пред вота на хиляди български граждани.

Затова, след консултации с най-големите организации на хората с увреждания на Република България, двете организации са готови със серия от предложения, които да гарантират свободното право на гласуване на тези български граждани.

В дискусията участваха президентът на КНСБ Пламен Димитров, Омбудсманът Мая Манолова, представители на най-големите организации на хората с увреждания в България, представители на Агенцията на ЕС за основните права (FRA).

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.