Не лекуваме наркозависимите, а ги преследваме

Над 90% от общите разходи отиват за преследване на наркозависими, а под 10% се изразходват за грижа и лечение. За 6 години държавата е отделила около половин милиард лева за тях, а не харчим нищо за лечението им,  заяви на пресконференция Юлия Георгиева, председател на УС на Център за хуманни политики на пресконференция за финансирането на дейностите за борбата с наркотиците за периода 2014-2019 г. Центърът е с много богат опит в теорията и практическото прилагане на принципите на намаляване на здравните щети от употребата на наркотици  в България и в установяване и поддържане на контакти с организации, работещи в световен мащаб за създаване на нови и успешни политики за употребяващите наркотици

Няма никакъв баланс между заложените в Националната стратегия за борба с наркотиците стратегически цели – намаляване на търсенето на наркотични вещества и намаляване на предлагането им.

Според две официални проучвания, направени през 2012 г. и 2016 г. , става ясно, че за период от 4 години има нарастване със 100 000 човека на тези, които употребяват наркотици.

През 2012 г. употребяващите наркотици са 8%, а през 2016 г. те стават над 11%. Тревожна е тенденцията на увеличаване на употребата на наркотици сред децата на възраст между 16 и 18 години.

Нито едно министерство не изразходва средства за превенция и грижа за наркозависимите.

От МОН са заявили, че нямат пряк ангажимент с хората, като за тези дейности разчитат на превантивно-информационните центрове. Дори парите, които влизат в спортното министерство, се използват само за превантивни филмчета и спортни програми.

За 6 години държавата е отделила около половин милиард лева за преследване на наркозависими, а не харчим нищо за тяхното лечение и грижа.

Психиатърът д-р Георги Василев заяви на свой ред, че трябва да има нормативна уредба, която да позволява изграждането на центрове и програми за превенция.

Ефективното лечение и рехалицитация не е само хуманна постъпка, тя и икономически ефективна, защото води до намаляване на криминалността.

Ето изводите от направеното проучване за периода 2014-2019 г.:

  • Разходването на средства относно за намаляване на предлагането на наркотици не е ефективно по отношение на намаляване на употребата им;
  • Дейностите по намаляване на търсенето в България се финансират недостатъчно, както като обща сума, така и като съотношение със средствата отпускани за намаляване на предлагането;
  • Няма ясно свързване на отпуснатите средства с постигането на заложените в Националната стратегия за борба с наркотиците стратегически задачи;
  • Липсата на адекватно остойностяване на превантивните, лечебни и рехабилитационни услуги в областта на зависимостите;
  • В повече случаи няма необходимата координация за дейностите по лечение и рехабилитация, а те се осъществяват „на парче“;
  • Продължава да има финансиране на лечебни и рехабилитационни дейности на база „исторически бюджет“
  • Няма никаква оценка на ефективността на извършваните дейности.

източник

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.