Неравенство при заплащанията, игнориране за квалификация, пречки за инвитропроцедури са най-честите жалби на българските жени през 2019

Образуваните преписки по признак пол в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) през годините са 277, като над 75 на сто по оплаквания са от жени. За последната 2019 година образуваните преписки по признак пол в КЗД са 36. Преписките с оплаквания по този защитен признак се разпределят във втори специализиран състав, а при оплаквания и по други признаци – в петчленни заседателни състави за множествена дискриминация.

В производството пред Комисията са перманентни жалбите на бъдещи майки или на жени, върнали се от майчинство, от неблагоприятното отношение на работодателите към тях. Всички те често са обект на неравнопоставеност в индексации на заплати, във възможностите за повишаване на квалификацията, игнорирани са, създава им се такава работна среда, която да бъде тормоз за тях и да ги принуди да напуснат.

Има и оплаквания и от жени, подложили се на инвитро процедури, които са възпрепятствани при осъществяването им.

Често срещани оплаквания в КЗД за дискриминация по признак пол са за неравно заплащане между мъже и жени.

Има образувани преписки по оплаквания и за сексуален тормоз, като жалбите с подобни оплаквания не са много през годините поради деликатността от казуса и страха да му бъде дадена гласност.

В тези оплаквания в повечето случаи работната среда е мястото, където става деянието.

Експертите и регионалните представители на Комисията за защита от дискриминация при безвъзмездните правни консултации съветват потърпевшите от всякакъв вид неравно третиране в сферата на заетостта, да потърсят помощта на КЗД, като надскочат страха и притесненията и започнат да отстояват осъзнато правата си. По този начин те ще помогнат не само на себе си, а и на други жени, които са обект на дискриминация от страна на работодателите. Когато обвиненията са обосновани и обективно доказани, КЗД има механизми, с които да ограничава подобни нарушения на закона.

Източник

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.