„Невидимите, които виждаме“

От 13 октомври стартира кампанията „Невидимите, които виждаме“ като част от проект за подобряването на майчиното и детско здраве „С грижа от 0 до 3“.  Основната цел е повишаване на възможностите бременни жени и майки с деца до 3 г. от засегнатите групи да получават адресна регистрация и документи за самоличност, съобщават от фондация Тръст за социална инициатива.

Водеща организация по проекта е Фондация „Фонд ИГА“, а партньори са сдружение „Хаячи“ и сдружение „Инициативи за равни възможности“.

Редица изследвания и данни показват, че голям брой от хората в България нямат адресна регистрация и не притежават документ за самоличност – така те остават невидими“. В повечето случаи засегнати от проблема с липсата на адресна регистрация и документ за самоличност са най-бедните и уязвими групи.

Голяма част от тези „несъществуващи“ хора са бременни и млади майки на деца до 3 години. Липсата на документ за самоличност е бариера да ползват жизненоважни за тях здравни и административни услуги и социални придобивки за себе си и своите деца.

Ограничават се основни граждански, политически и социални права на български граждани от уязвими групи: невъзможност за  здравно осигуряване, образование, обучение, придобиване на собственост, сключване на брак, гласуване, семеен живот и наследяване. Проблемът има и обществени измерения – държавата се лишава от работна сила, която легално да плаща данъци; използват се административни, социални и финансови ресурси; маргинализира се значителна обществена група; създават се предпоставки за увеличаване на криминогенни прояви и социално напрежение; изкуствено се увеличава неравенството в обществото.

От 2012 г. функционират Общински комисии за адресна регистрация (ОКАР), които специално се занимават с  хора, не притежаващи необходимите документи за получаване на адресна регистрация. Те са упълномощени да проучат всеки отделен случай, да установяват фактите и да съставят констативен протокол за издаване на удостоверение за постоянен адрес. Практиката показва, че комисиите не работят по най-ефективен начин и проблемът остава.

 

Още по темата виж тук

 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.