Обратно в клас: учебната година започва с нови правила и амбиция за присъствено обучение

Новата учебна година ще започне на 15 септември присъствено за всички училища в страната, а амбициите на властите са след продължителните периоди на онлайн обучение заради коронавируса през 2020 г. и 2021 г., този път децата да са максимално дълго време в клас. Основната причина е настойчиво повтаряните позиции на специалистите, че дългото откъсване от училищната среда е вредно за децата и трябва да им бъдат осигурени възможности да са сред връстници, да работят директно с учителите, да изградят навици за учене.

За да се осигури гъвкавост на системата, този път всяко училище ще решава само – според предварително описани критерии – дали и каква част от възпитаниците му да преминават към обучение в електронна среда.

С детайлно описани насоки образователното и здравното министерство пък ще се опитат да осигурят правила за безопасност в класните стаи, дори при засилване на вълната от заразяване.

Тържествата за 15 септември ще са на открито и по различно време за отделните випуски. Директорите трябва да създадат организация за “стъпаловидно” начало на празненствата в зависимост от броя на учениците в съответните класове, гласи издадена миналата седмица заповед на образователния министър Николай Денков.

Ако родителите на първокласниците и на учениците, които за първи път постъпват в училището желаят да присъстват, трябва да се осигурят обособени зони.

В случай че в дадено населено място има указания за провеждането на публични събирания, издадени от Регионалната здравна инспекция или от областния кризисен щаб, откриването на учебната година трябва да се съобрази с тях.

Според заповедта празненствата за учениците поне от 1, 5 и 8 клас се провеждат присъствено, ако здравните власти не са разпоредили друго.

Всяко училище ще решава в зависимост от ситуацията

По какъв сценарий ще се учи в условията на извънредна епидемична обстановка всяко училище ще решава само за себе си. Тази година Министерството на науката и образованието (МОН) предложи различен подход – решенията да се взимат на различни нива – национално, училищно, областно, като делегира индивидуални права на училищата. Може да се стигне и до индивидуални решения на педагогическите съвети, като всяко училище може да има свой сценарий на фона на националния.

На този етап в образователното ведомство няма информация колко от училищата ще започнат обучение дистанционно. Това ще стане известно след началото на учебната година, съобщи пресцентърът на министерството пред “Дневник”. Кметът на София Йорданка Фандъкова информира, че всички общински училища в София започват присъствено.

Маските: задължителни за по-големите и в коридорите

Маските няма да бъдат задължителни за учителите по време на учебен час при физическа дистанция от поне 1.5 м между тях и местата на учениците.

Това правило ще важи също в часовете по физическо възпитание и спорт на закрито, ако в конкретния час помещението се използва само от една паралелка при дистанция от поне 1.5 м между учениците и при редовно проветряване.

Маските не са задължителни и в двора при спазване на дистанция от 1.5 м, както и при физическо възпитание на открито.

Учениците до 4 клас включително няма да носят маски по време на учебен час. Класните стаи обаче ще трябва да се проветряват поне два пъти по време на часа за най-малко една минута. Маските няма да са задължителни също за децата от предучилищните групи в училищата, както и за деца със специални образователни потребности, при които има установена невъзможност за придържане към носенето на защитна маска и становище от личен или от лекуващ лекар, удостоверяващо това.

Задължителни през целия ден и навсякъде в сградата остават маските за всички останали ученици, както и за тези от началните класове в междучасията и в общите пространства на училището.

 

Образователните експерти и психолозите са единодушни, че трябва да се направи всичко възможно присъственото обучение да продължава максимално дълго и училищата да са последното място за затваряне и първото за отваряне.

Данните ясно показват, че пълното ваксиниране срещу COVID-19 значително намалява риска от тежко протичане на заболяването и смърт, отбеляза наскоро Детският фонд на ООН, УНИЦЕФ в позиция.

В България особено наболял е и въпросът за децата, които са извън образователната система и в риск от отпадане. Ако училищата отново бъдат затворени, тази група деца ще бъде поставена в още по-голям риск. На заседание на Координационното звено по Механизма за взаимодействие по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система беше решено традиционните обиколки по домовете на учениците, които не са записани или не са се явили в училище в първия учебен ден да започнат още на 16 септември. Сформирани са 1335 екипа, които ще търсят децата вкъщи. В тях се включват близо 20 хил. преподаватели, социални работници, полицаи, представители на общините и областните управи, регионалните управления на образованието и регионалните здравни инспекции.

Училищата ще положат максимални усилия за присъствено обучение особено на учениците от 1 – 4, 7, 12 клас и професионалните паралелки.

При невъзможност за провеждане на производствена практика и обучение в реална работна среда, може да се направи нова организация и първо да се вземат всички общообразователни и теоретични предмети, а практиката да се отложи за по-късно в рамките на учебната година.

С приоритет за максимално присъствено обучение са и учениците със специални образователни потребности, които бяха изолирани миналата учебна година.

Затваряне: при поне 10% заболели

При единични случаи на заболели или карантинирани ученици, учители или други служители директорът на училището издава заповед за преминаване към електронно обучение на отделен ученик или паралелка. При отсъстващи 10% от учениците поради симптоми на COVID-19 и/или при брой заболели учители, който прави присъствения учебен процес невъзможен, директорът предлага на министъра на образованието и науката преминаване към ротационно или цялостно обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС). Това става след решение или на педагогическия съвет, или на Регионалната здравна инспекция (РЗИ), или на областния кризисен щаб.

При изготвяне на предложението за ротация се спазва принципът на дистанционно обучение да бъдат не повече от 50% от учениците. При ротация първи преминава към онлайн обучение випускът с най-много заболели или контактни ученици.

Схемата на разпускане

В общия случай занятия от дистанция се въвеждат най-напред за учениците в гимназиален етап с изключение на 12 клас. При продължаващо влошаване на епидемичната ситуация се включват учениците от 12 клас, както и от прогимназиалния етап с изключение на 7 клас. Учениците от 7 клас и от начален етап (1-4 клас) преминават на дистанционно обучение само в краен случай при обективна невъзможност обучението да продължи присъствено.

Създава се организация и за максимално присъствено обучение на учениците със специални образователни потребности, като за тези с по-висок риск от заразяване или тежко боледуване по желание на родителите се организира обучение от разстояние от електронна среда.

МОН описа четири сценария за учебната година в COVID – можете да ги видите тук.

 

 

Източник: dnevnik.bg

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.