Обществата стремящи се към социални и джендър равенства се борят за признание на грижовния труд

Жените по света извършват над 12 милиарда часа неплатена домакинска работа и грижи за семейството всеки ден, като стойността на тази работа е слабо призната социално и икономически. Около три четвърти от грижовния труд се извършва от жени, които не получават доход или получават ограничено възнаграждение за грижа на членове на семейството. Това увеличава разликите в общия доход на женската част от населението.

 

Грижовният труд включва всички дейности по грижа за себе си, домакинството и семейството: от грижите за новородените, отглеждането, образованието и грижите за деца в предучилищна и начална училищна възраст, грижа и подкрепа в случай на заболяване или инвалидност на член на семейството, грижа за възрастни хора.  Такъв труд са и ежедневните рутинни действия: готвене, почистване, ремонти и всички домакински задължения.

 

Жените работят средно 7ч. 28 мин. на ден в световен мащаб и получават официален доход за около 41% от това време. Мъжете работят средно 6ч. 44 мин. на ден и получават доход за около 80% от това време. Основен фактор за неравенството е, че три четвърти от неплатената и неосигурена домакинска и грижова работа се извършват от жените.

Липсата на признание за огромното значение на грижовния труд има сериозни финансови последствия като цяло за женската част от населението, както и за работещите в професионалния грижов сектор (институционализирана грижа или болногледачество), които получават по-ниско заплащане от заетите в други сфери.

В  Германия в течение на живота си жените постигат 49% по-малко общ доход, а пенсиите им са с 53% по-ниски от тези на мъжете. Жените извършват 52% повече неплатени грижи от мъжете, а получават 21% по-ниска брутна почасова заплата от мъжете за платената си работа.

Обществата, които се стремят за социални и джендър равенства трябва да се борят за признание на домакинската и грижовна работа като официална работа. Необходимо е да бъдат създадени повече публични възможности за грижа за децата (детски градини и ясли), да им равностойно поделяне на грижовния труд между членовете на домакинството, както и неговата официална компенсация.

Текстът и изображенията са на ФемБунт

 

 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.