Осветени са сътрудници на комунистическите служби в Булгаргаз, ПИБ, ЦКБ, Химимпорт, Трейс груп, Дунарит

В много от фирмите, с взимания или прихващания след фалита на КТБ, се оказа, че на ръководни позиции са лица, сътрудници на тоталитарните ДС и разузнавателните служби на БНА, съобщава сайтът desebg.

Между разкритите сътрудници са някогашният издател на в. Дума Петър Манджуков, бивш работодател на доскорошния съветник на Румен Радев и номиниран за евродепутат Иво Христов, Борислав Сарандев, Българска индустриална търговска банка, Велик майстор на Обединената велика ложа на България, както и Ботьо Велинов, бивш председател на съвета на директорите на “Булгаргаз”.

Близо 30 сътрудници на тоталитарните комунистически служби са разкрити на ръководни длъжности в дружества, направили прехвърляне на вземането си или прихващане след поставяне на Корпоративна търговска банка под специален надзор, разказва подробно desebg, единственият сайт , оповестяващ информация за работата на Комисията по досиета.

Сътрудниците на Държавна сигурност или на разузнавателните служби в БНА фигурират в някои банки като ПИБ и ЦКБ, които са имали депозити в КТБ, както и в юридически дружества като Химимпорт, Трейс груп, Дунарит, ТЕЦ Марица Изток-2 и др.

Проверката е обхванала общо 490 лица, от които 28 са с принадлежност към тоталитарните служби (решение №2-1612 от 23 април 2019 г.). Комисията е оповестила данните за 27 от тях, тъй като едно лице е починало в и в тези случаи по закона за досиетата информацията не е публична.

Прави впечатление, че немалък брой от разкритите сътрудници на ръководни позиции в проверените дружества са щатни служители на ДС или Разузнавателното управление на Генералния щаб на БНА.

Разкритите сътрудници са:

 • Асен Димитров Бабански, член на управителен орган /Общо събрание/ –  съдружник в търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 3 от ЗКИ – ОРФЕАС, ООД;
 • Атанас Димитров Колчев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 3 от ЗКИ – ВИАСТРОЙ, АД;
 • Борислав Сарандев Сарандев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. т. 1 и 3 от ЗКИ – БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА И ТЪРГОВСКА КОРПОРАЦИЯ, АД, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. т. 1 и 3 от ЗКИ – Г И М КОНСУЛТ, АД, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. т. 1 и 3 от ЗКИ – член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. т. 1 и 3 от ЗКИ, АД;
 • Ботьо Томов Велинов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. т. 1 и 3 от ЗКИ – БУЛГАРГАЗ, ЕАД;
 • Валентин Иванов Димитров, член на Надзорен орган /Надзорен съвет/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т.  3 от ЗКИ – ЕНЕРГОРЕМОНТ- ХОЛДИНГ (ОТ 2017 ДИТСМАН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ), АД;
 • Валентин Илиев Шотев, едноличен търговец по чл. 62, ал. 12, т.  3 от ЗКИ – ИВЕНА КОМЕРС-ВАЛЕНТИН ШОТЕВ, ЕТ;
 • Венцислав Иванов Драганов, управител и член на управителен орган /Общо събрание/ –  съдружник в търговско дружество по л. 62, ал. 12, т. т. 1 и 3 от ЗКИ – ТЕМА, ООД;
 • Витко Иванов Витков, член на управителен орган /Общо събрание/ –  съдружник в търговско дружество по л. 62, ал. 12, т.  3 от ЗКИ – В И ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ, ООД;
 • Владимир Николов Манолов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 3 от ЗКИ – АРКАДИЯ СЪРВИЗ, АД;
 • Владимир Рашков Александров, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 3 от ЗКИ – АРМАКО, АД;
 • Георги Запрянов Георгиев, управител на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 3 от ЗКИ – ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ, ООД;
 • Димитър Атанасов Вълков, управител и член на управителен орган /Общо събрание/ –  съдружник в търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 3 от ЗКИ – ГЕНТО МИЛЛ, ООД;
 • Динко Желев Желев, управител и член на управителен орган /Общо събрание/ –  съдружник в търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 3 от ЗКИ – БРАЙТ ИНЖЕНЕРИНГ, ООД;
 • Иван Динев Иванов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. т. 1 и 3 от ЗКИ – Е.МИРОЛИО, ЕАД;
 • Илко Димитров Желязков, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 3 от ЗКИ – ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2, ЕАД;
 • Йордан Величков Скорчев, член на Надзорен орган /Надзорен съвет/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 3 от ЗКИ – ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА, АД;
 • Макрина Стефанова Първанова, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 3 от ЗКИ – САНА СПЕЙС ХОТЕЛ ХИСАРЯ, АД;
 • Марин Костов Костов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 3 от ЗКИ – РИСК ИНЖЕНЕРИНГ, АД;
 • Минко Петков Минков, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 3 от ЗКИ – ГЕОПРИБОР, ЕАД;
 • Никола Пеев Мишев, член на управителен орган /Управителен съвет/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 3 от ЗКИ – ХИМИМПОРТ, АД;
 • Николай Костадинов Вълев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. т. 1 и 3 от ЗКИ – ТРЕЙС ГРУП ХОЛД, АД;
 • Пенчо Ангелов Илиев, управител и член на управителен орган /Общо събрание/ –  съдружник в търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. т. 1 и 3 от ЗКИ – ДАТЕКС, ООД;
 • Петко Георгиев Василев, управител на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 3 от ЗКИ – ОРФЕАС, ООД;
 • Петър Атанасов Манджуков, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 3 от ЗКИ – ДОМ СТАРА ПЛАНИНА, АД;
 • Румен Николов Райков, управител и член на управителен орган /Общо събрание/ –  съдружник в търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 3 от ЗКИ – АРКОН КОНСУЛТ, ООД;
 • Сава Маринов Стойнов, член на управителен орган /Управителен съвет/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 3 от ЗКИ – ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА, АД;
 • Тодор Стоянов Трифонов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 3 от ЗКИ – ДУНАРИТ, АД, член на управителен орган /Управителен съвет/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 3 от ЗКИ – ЧЕРНО МОРЕ-2001, АД.

 Бел.ред. Колажът е на Пик

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.