Отмъстително порно, обидни нападки в уебсайтовете, преследване чрез имейл

Все по-лесният достъп до интернет, бързото разпространение на мобилната информация и нарастващата популярност на социалните медии, в съчетание със съществуващото пандемично насилие срещу жените и момичетата (НСЖМ), водят до възникването на кибернасилие срещу жените и момичетата (КНСЖМ). Това прераства в глобален проблем с потенциално значими последици за икономиката и обществото . Проучванията сочат, че една на всеки три жени ще бъде подложена на някаква форма на насилие през живота си и въпреки че нарастващото явление на свързаност чрез интернет е сравнително ново, оценява се, че една на всеки десет жени вече е преживяла някаква форма на кибернасилие след 15-годишна възраст.

Достъпът до интернет бързо се превърна в необходимост за икономическото благосъстояние и все повече на него се гледа като на основно човешко право , затова е изключително важно да се гарантира, че цифровото публично пространство е място, в което всички, включително жени и момичета, могат да упражняват правата си и да са в безопасност.

Не е възможно точното определяне на обхвата или въздействието на КНСЖМ в ЕС. Въпреки това все повече доказателства сочат, че това е разрастващ се феномен, който непропорционално засяга жените и момичетата и оказва сериозно влияние върху „реалния“ живот на жертвите.

Киберпреследването е преследване чрез имейл, чрез текстови (онлайн) съобщения или по интернет. Преследването включва повтарящи се инциденти, които поотделно могат или не да представляват безобидни действия, но заедно подкопават чувството за безопасност на жертвата и причиняват напрежение, страх или тревожност. То включва изпращане на имейли, текстови съобщения (SMS) или съобщения в реално време, които са обидни или заплашителни; публикуване на обидни коментари за респондента в интернет.

Кибертормозът неуместни или обидни нападки в уебсайтовете на социалните мрежи или интернет чат стаи; заплахи за физическо и/или сексуално насилие по имейл, текстови (или онлайн) съобщения; подбуждане към омраза, използване на език, който охулва, обижда, заплашва или напада дадено лице въз основа на самоличността (пола) и други отличителни характеристики (сексуална ориентация или увреждане).

Изследователи посочват и още едно проявление на този нов вид тормоз върху жените. Тов е „насилствената порнография“, известна още като „отмъстително порно“. Насилствената порнография включва онлайн разпространение на графични изображения или видеоклипове със сексуално съдържание без съгласието на лицето върху изображенията.

В  повечето държави членки формите на КНСЖМ не са криминализирани, почти липсват данни за явлението от полицейските или правосъдните системи. Няколко държави членки приеха наскоро законодателни мерки, насочени срещу формите на КНСЖМ. Това са разпоредби, определящи „отмъстителното порно“ като престъпление, влезли в сила във Великобритания, Франция, Германия и Малта. В Ирландия и Словения се очаква скорошно внедряване на специални политики.

източник

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.