Отворено писмо до български и международни институции: Спрете проявите на неонацизъм в българското обществено пространство!

Уважаеми представители на български и международни институции,  

В момента наблюдаваме планове за провеждане на „Луковмарш” в София – едно опасно и срамно неонацистко шествие, превърнало се в ежегодно сборище на последователи на фашизма и хитлеризма от България и Европа. През 2020 г., благодарение на категоричното противопоставяне от страна на обществеността, шествието беше забранено с решение на Върховния административен съд на България, неподлежащо на обжалване. Въпреки това, Български национален съюз публично е обявил, че шествието ще се проведе в София през февруари 2021 г.

Като институции, отговорни за спазването на Конституцията, обществената сигурност и международните задължения на България, настояваме да предприемете следните действия:

Първо. Незабавно да вземете мерки за категорична забрана на шествието и спиране на всички опити за провеждане на публични чествания на ген. Христо Луков. Те представляват заплаха за множество групи хора и застрашават обществената сигурност в България.

Второ. Община София и институциите на правителството да излязат със становище пред обществото, което ясно и категорично осъжда “Луковмарш” и разрастването на проявите и пропаганда на фашизъм и хитлеризъм в България.

Tрето. Подобно на случая с Български национален съюз, да отворите съдебно разследване на всички ултрадесни, ултранационалистически, фашистки и неонацистки групировки и организации, чиято идеология и дейности проповядват насилие и омраза на расова, национална, етническа и религиозна основа. Те противоречат на Конституцията и на международните споразумения на България, включително условията за членство в ООН по Парижкия мирен договор от 1947 г. и Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация на ООН от 1969 г.

Четвърто. Да подведете под криминална отговорност, без компромис, всяка проява и проповядване на расизъм, антисемтизъм, исламофобия, хомофобия, ксенофобия и насилие, основано на пола. Формите на насилие и езикът на омраза са нараснали застрашително в медийните, обществени и политически среди в България. При бездействие от страна на съдебните власти, в тези среди се създава и толерира пространство за свободно разпространение на ненавист и негативни стереотипи към малцинствени групи.

Пето. В дългосрочен план, да работите принципно и целенасочено за създаване на обществена нетърпимост към човеконенавистническите идеологии на фашизма, расизма и ксенофобията, както и за социални условия на равенство и достойнство на всички жители на страната.

Изразяваме пълна подкрепа на антифашисткия митинг в София под надслов “Без фашисти по улиците на София”, който ще се проведе на 13 февруари, 2021 г. от 12 ч. на Централна баня. Приветстваме и ценим борбата на граждански движения, студентски дружества, неправителствени организации и общественици в България и отвъд нея, работещи срещу новите проявления на фашизма, хитлеризма и нацизма, в защита на принципите на демокрацията и човешките права. Призоваваме широката общественост да се присъедини и да подкрепи антифашисткия митинг в София.

Ние, като част от българската и международна общественост, ще  продължим да се борим срещу всеки опит за възраждане, пропагандиране и прослава на фашистки идеологии и практики в България. Ще мобилизираме международни институции, общности и публичност за спиране на тези тенденции, осъдени отдавна и категорично като престъпление срещу човечеството.

Желаещите да подкрепят отвореното писмо могат да сторят това тук

 

още по темата – виж тук

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.