Първият буквар за ученици с различен майчин език вече е факт и е достъпен безплатно

Първият български буквар за ученици с различен майчин език от българския е достъпен безплатно на сайта prepodavame.bg и учителите могат да го използват през новата учебна година като допълнителен материал при усвояването на уменията за четене, съобщават от фондация Заедно в час. Неправителствената организация повече от 10 години работи за осигуряване равен достъп до качествено образование за всяко дете.

Логопед и специалисти по ранно двуезично развитие са разработили първия български буквар за ученици с различен майчин език от българския, които нямат достатъчно развити езикови умения на български език при постъпване в училище.

Букварът “Четем с Ася и Явор” е подходящ също за български деца в чужбина, които имат ограничен контакт с българския език, ученици в начална степен, които по различни причини изпитват затруднения с четенето в началното училище до 2.-3. клас и всички деца, които искат да се научат да четат, казват още от фондацията. Само за седмица са направени повече от 400 заявки от учители за изданието от България и света.

Какво включва букварът

“Четем с Ася и Явор” включва три отделни книги: Буквар за деца; Буквар с насоки за работа за учители; и “Моите букви” – приложение за изработване на тактилни букви.

Букварът с насоки за работа съдържа всички страници от детския буквар, както история рамка и инструкции за работа към всяка буква. Това позволява индивидуална работа с едно дете само с тази книга. Приложението “Моите букви” дава възможност децата сами да проследяват напрадъка си и да си създадат собствена индивидуална азбука с помощта на различни материали.

Материалите съдържат общо 40 теми. Буквите се въвеждат в шест групи. В края на всяка група се предлага обобщителна тема за затвърждаване на въведените в нея ключови моменти. В насоките за работа към обобщителните теми има информация за очаквания междинен резултат и препоръки как възрастния да продължи да работи с децата, в случай че те не са го постигнали.

Предимства на буквара “Четем с Ася и Явор”

“Четем с Ася и Явор” е буквар, създаден със специален фокус върху деца, които имат нужда от допълнителна подкрепа за усвояване на четенето. В материалите в комплекта са взети под внимание основните затруднения на децата при усвояване на четенето. Букварът е апробиран за работата от учители в начална степен и практиката на специалист логопед.

Eто и основни акценти от концепцията на буквара, които го правят толкова полезен и ценен:

  • Целенасочено отработване на аспекти, които често представляват трудност за децата (например слято четене на срички, четене на думи със струпване на съгласни, огледални букви, диференциация на звукове, близки по звучене, например [ж] и [з] и техните букви и др.).

  • История рамка, която позволява всяка тема да бъде поставена в занимателен контекст. По този начин упражненията се свързват съдържателно едно с друго и от самото начало се насърчава четене с разбиране.

  • Целенасочена работа с лексика (използване на историята рамка за въвеждане на ключовите думи от задачите и текста за четене, визуална подкрепа за разбиране и запомняне на значението на думите).

  • Подкрепа за ориентация на страницата (ясна структура на страницата, визуално маркиране на полето за четене чрез вертикална линия, цветен фон на текстовете и изреченията и др.).

  • Подкрепа на четенето чрез целенасочено включване на различни сетива, упражнения за концентрация, чрез фина моторика (изработване на тактилни букви) и движение.

  • Насърчаване на любовта към четенето чрез приключенски сюжет на историята рамка, интересни текстове за четене, естетични авторски илюстрации и интригуващи задачи.

Дейностите в отделните задачи в буквара се надграждат така, че децата да са максимално подкрепени в процеса на учене. Постепенно се преминава от по-лесни към по-сложни теми и дейности. Задачите се повтарят в една и съща последователност. Така децата знаят какво се очаква от тях, а това им помага да се чувстват по-уверени и да могат да се фокусират по-добре върху съдържанието.

Повече за концепцията на буквара прочетете тук.

 

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.