Пет обещания към децата в България, които могат да бъдат изпълнени още днес

Уважаеми дами и господа, народни представители!*

Вярваме, че виждате и следите трудностите, пред които се изправят семействата – несигурност, бедност, липса на подкрепа, и като народни представители мислите и планирате как българската държава да се справи с тях. Днес повече от всякога на дневен ред е нуждата от добре организирана подкрепа за децата и семействата в България, която да бъде достъпна за тях – и нещо повече, която да се ползва с тяхното доверие.

Ето пет обещания на държавата към децата и семействата в България, които може и трябва да изпълни още днес.

Подкрепа от страна на държавата за всяко дете и всяко семейство – 91% от родителите смятат, че държавата не подкрепя достатъчно семействата. Детето и възпитанието все повече да се свързват с напрежение и стрес, отколкото с щастие и удовлетворение. 89% от българските родители споделят, че са имали проблем в отглеждането на детето си. В същото време едва 6% са в състояние да посочат конкретна институция или организация, която би им била от помощ в разрешаването на този пробле. Нужни са широко достъпни, известни на родителите места, които се ползват с тяхното доверие, към които те да могат да се обръщат, без децата или семействата да бъдат посочвани като деца и семейства в риск.

 

Подкрепа на децата и семействата, живеещи в бедност и борба с бедността и социалното изключване – 33.7% от децата в България живеят в риск от бедност. Това означава, че 34.3% от българските деца не могат да имат поне една седмица почивка извън населеното място, в което живеят, а всяко четвърто българско дете няма втори чифт обувки, подходящи за него. За преодоляване на бедността не са достатъчни социалните помощи – сами по себе си те не са достатъчни, за да извадят семействата от бедността. Нужни са както политики за повишаване на доходите на семействата от достойна заетост на родителите, така и места, в които родителите да получават помощ от най-ранна възраст на децата си.

Защита на децата, останали без грижата на близките си, с разбирането, че семейството е най-добрата среда за детето – това са както изоставените деца, така и децата, които са пребивани, връзвани, карани да просят или крадат. Все още в центрове за настаняване от семеен тип се настаняват деца от общността. Това означава, че местата и специалистите, които подкрепят биологичните или разширените семейства не са достатъчни или не успяват да се справят. Нужни са целенасочени мерки и действия за установяване на конкретните нужди и професионална подкрепа от добре подготвени специалисти.

Предотвратяване на случаите на насилие над деца – общият брой на престъпленията срещу деца през 2019 година е бил 2268, около половината от които – срещу малолетни деца. Докладваните случаи на насилие над деца продължават да са стотици, а скритите – вероятно хиляди. Свидетели сме на потресаващи случаи на насилие, завършили със смъртта на деца. За справяне с насилието над деца са нужни постоянни усилия, част от които са и места, на които родителите да бъдат подкрепяни да отглеждат децата си без насилие и да могат да осъществяват ролята си на техни защитници; както и места, на които децата, жертви на насилие, да получават помощ.

 

Социалните услуги да бъдат достъпни, качествени и реално да помагат на хората, които имат нужда от това – въпреки усилията на стотици социални работници, психолози, организации, налице е застой и все по-трудно работещи социални услуги, все по-трудно намиращи квалифицирани специалисти, които реално да имат възможността да помагат. Доверието на родителите към възможността да получат помощ също е много ниско – най-често родителите се обръщат за информация към роднини, приятели или познати; далеч по-рядко се разчита на специалисти. Социалните услуги, чиято роля е да подкрепят и помагат, всъщност се включват на етап, в който проблемите вече са станали много сериозни, и когато, заради условията, в които работят, невинаги могат да помогнат. Нужни са достатъчно и добре подготвени специалисти, които работят заедно и се грижат за всяко едно дете и семейство съвместно с другите специалисти – лекари, учители, съдии, полицаи, според неговия собствен случай така, че семейството да премине през трудния момент и да си стъпи на краката. Наред с тези пет неизпълнени обещания, има и редица други – заради което ние от Национална мрежа за децата от години се застъпваме за това България да има Визия за семейна политика, в която да е ясно как държавата подкрепя всяко едно семейство така, че всички родители в България да имат възможност да отгледат колкото деца искат и да получават необходимата подкрепа, за да бъдат най-добрите родители, които могат да бъдат. Но точно тези пет ангажимента могат да бъдат постигнати с новата регулация, която предлага Законът за социалните услуги.

Законът обаче става жертва на пропаганда и дезинформация, която не само безпрепятствено се разпространява, но и успешно влияе върху българския парламент. Свидетели сме на поредното внесено предложение за поредна отмяна на влизането в действие на ЗСУ, а отделни разпоредби от закона бяха отнесени за разглеждане пред Конституционния съд с твърдения за противоконституционност. Огъването на народните представители пред фалшивите новини и манипулации е в ущърб на обществото и бягство от отговорност за подкрепата на българското семейство. На практика това означава, че днес и сега, в България, има деца, които си лягат гладни, а родителите им са изправени пред избора дали да продължат така, или да изоставят децата си в институции, за да могат да имат поне храна и дрехи; означава че има стотици хиляди родители, които се чувстват сами в отглеждането на децата си и не успяват да потърсят помощ, колкото и малка да е тя, преди проблемът да е станал сериозен.

Отказът от Закона за социалните услуги ще задълбочи проблемите. Днес се намираме в положение, на „закърпено“ остаряло законодателство, което не може да функционира в дългосрочен план и много деца и семейства остават неподкрепени и сами. Утре все повече деца ще живеят в бедност, а родителите им няма да намират помощ, защото ще има все по-малко специалисти и места, на които наистина да я намират. Утре домовете за деца – т. нар. институции – няма да бъдат затворени, а отново ще се напълнят с над 30 000 деца, както беше положението преди 2010 година.

Законът за социалните услуги не е панацея. Но всъщност ще направи така, че всяко дете и неговото семейство да могат да ползват включително безплатна помощ от психолози и социални работници в социалните услуги, без да бъдат квалифицирани като деца и семейства в риск. Ще затвори окончателно всички домове за малки деца и ще изиска това те да бъдат в семейства. Ще постави ясни правила, прозрачност и отчетност при предоставянето на социалните услуги за гарантиране на практика на основните права на децата и техните родители. Ще създаде изискванията и възможностите за това всяко дете и неговото семейство да могат да намират подкрепа, когато имат нужда от това.

Дами и господа народни представители,
След дългогодишни усилия най-накрая имате шанс да осигурите законовата база грижата за децата и семействата в България да бъде осъществена по прозрачен, ефективен и смислен начин. Това е още по-важно днес, в безпрецедентната здравна, икономическа и социална криза, в която се намират стотици хиляди деца и техните семейства в България. Грижата за бедните, страдащите, болните хора е конституционен ангажимент на държавата. Такава е и грижата за семейството и децата. Необходими са ни институции и структури, които работят пълноценно и успяват да достигнат и помогнат там, където има нужда от тях.

Напомняме, че преди целенасочените кампании против децата и семействата Законът за социалните услуги беше приет през март 2019 от всички Вас – без нито един глас „против“ или „въздържал се“, включително и от тези народни представители, внесли днес предложението за отмяна.

Призоваваме Ви като народни представители, положили клетва да работят в интерес на народа, отговорно да помислите за тези, които имат нужда от помощ и подкрепа днес и да гарантирате влизането на Закона за социалните услуги в сила от 1 юли 2020.

Крайно време е държавата да изпълни поне тези пет обещания към децата и семействата!

*Писмо на Националната мрежа за децата, в което организацията призовава да бъде гарантирано влизането на Закона за социалните услуги в сила от 1 юли 2020

Писмото може да прочетете тук

Източник

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.