Петиция до образователното министерство за незабавни мерки срещу сегрегацията на ромските деца

Сегрегацията в страната ни се изразява в обучение на ромските деца в училища, които се посещават само и предимно от роми. Там децата остават в затворен кръг от познанства и възможности, които по-късно преминават в социална изолация и живот в затворена общност. Ето защо призоваваме призоваваме общинските власти, както и всички отговорни институции, да предприемат конкретни мерки за десегрегацията на ромите в България, се казва в текста на петиция изготвена от Български хелзинкски комитет. Сред подписалите досега са имената на едни от най-изтъкнатите ни експерти като проф. Майя Грекова и доц. Алейксей Пампоров. 

Екипът на Маргиналия също се включи в призива срещу образователната среда на ромските деца. Според изследване на Световната банка, предоставянето на безплатен достъп до детска градина намалява наполовина дела на децата на възраст между 3 и 5 години, които не са записани в детска градина и води до повишаване на посещаемостта с около 20%.

Ето текста на петицията:

Подписалите настоящата петиция настояваме отговорните институции – в лицето на Министерство на образованието и науката и местната власт – да предприемат спешни действия за десегрегация на ромските деца в българските училища.

От много години българската държава е поела ангажимент, разписан в поредица документи на най-високо ниво, за преодоляване на сегрегацията на ромите в страната.

Сегрегацията в страната ни се изразява в обучение на ромските деца в училища, които се посещават само и предимно от роми. Там децата остават в затворен кръг от познанства и възможности, които по-късно преминават в социална изолация и живот в затворена общност.

Призоваваме общинските власти, както и всички отговорни институции, да предприемат конкретни мерки за десегрегацията на ромите в България. На първо място е редно те да се погрижат за смесването на ромски с други деца във всички училища, вместо да позволяват изолирането им в сегрегираните училища.

Като конкретни мерки за преодоляване на образователните ограничения и по-лесната интеграция на ромските деца, призоваваме за премахване на таксите за достъп до детските градини. Това е доказано работеща мярка в подкрепа на десегрегацията, която е предприета вече в близо 50 общини в България и редица чуждестранни образователни системи. Според изследване на Световната банка, предоставянето на безплатен достъп до детска градина намалява наполовина дела на децата на възраст между 3 и 5 години, които не са записани в детска градина и води до повишаване на посещаемостта с около 20%.

Безплатният достъп до детска градина на децата, живеещи в крайна бедност и сегрегация, подобрява неимоверно готовността им за училище, като им осигурява среда, в която да усвоят български език и да изградят навици за здравословно хранене, за лична хигиена и други необходими умения, които са в основата на успешното продължение на обучението им в училище и личностно развитие в живота им.

Подписалите настоящата петиция призоваваме Министерството на образованието, регионалните управления на образованието, Националното сдружение на общинините в България и местната власт да вземат енергични и срочни мерки за постигане на интегрирана и нормална среда за ромските деца, в която те да растат като пълноправни граждани на страната ни.

Желаещите да се включат в петицията могат да сторят това на линка на платформата Change.org

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.