Подписка против злоупотребите с историята се внася в парламента днес

Отворено писмо на група историци ще бъде депозирано в Народното събрание в 11 часа днес. Писмото, което Marginalia първа публикува под заглавие „Време е да спрем със злоупотребите с историята”, беше инициирано от проф. Надя Данова и доц. Росица Градева от Института по Балканистика и център по тракология в БАН, проф. Николай Аретов от Института по литература, доц. Олга Тодорова, доц. Стефка Първева и доц. Пламен Божинов от Института за исторически изследвания и Кета Мирчева, историк на свободна практика.

В следващите дни писмото беше подписано от още близо 150 историци, изследователи в областта на хуманитаристиката и социалните науки, учители, музейни работници, архивисти. Сред тях са специалисти от Националния археогогически институт, Института за български език, Института за изследване на обществата и знанието, от Историческия Факултет, от Философския факултет и Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Кл. Охридски“, от НБУ, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий, ПУ „Паисий Хилендарски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, от Националната библиотека, както и преподаватели и изследователи в чуждестранни университети.

Инициаторите на писмото обръщат внимание, че сред подписалите го има хора от различни поколения, с различни политически пристрастия и такива, които в други отношения имат сериозни професионални разногласия. Те разпространиха до медиите следната позиция:

Уважаеми дами и господа,

Благодарим Ви за разпространението и отразяването на нашето „Отворено писмо“ (публикувано в събота, 30.01.2016 г.) по повод възникналото в обществото напрежение във връзка с учебната програма по история за 6 клас. То имаше за цел да защити нашата професионална идентичност, правото на дебат и академична свобода, но и да поеме експертна отговорност пред българското общество, като внесе здрав разум в публичното говорене по темата.

Както знаете, писмото бе адресирано за присъединяване преди всичко към историческата общност. В продължение на последвалите няколко дни опитът ни за възможно по-ясно обяснение на използваната от науката и в българското училище историческа терминология получи подкрепата на 150 учени – историци, както и литератори, езиковеди, социолози, културолози, изкуствоведи и др. В същото време дебатът предизвика множество индивидуални реакции на колеги, които без да са подписали нашето писмо, защитиха сходни позиции и ги представиха пред обществото с подобна аргументация.

Надяваме се с тези наши усилия да успяваме да убедим българската общественост, че историята е равноправна научна дисциплина, че тя има своя терминология и че тъкмо тази терминология е застъпена в учебните програми и учебниците по история в българското училище.

Вярваме, че широкият консенсус, изразен в подкрепата към „Отвореното писмо“, ще внесе успокоение и ще стане повод за дебат върху съществените проблеми на обучението по история в българската образователна система. Именно затова със съгласието на колегите, присъединили се към „Отвореното писмо“, предоставяме на медиите списък с техните имена и се надяваме тази проява на професионална солидарност и публична отговорност да стане достояние на българската общественост с Ваша помощ.

Ето списък на всички, подписали отвореното писмо:

Проф. дин Надя Данова

Проф. дфн Николай Аретов

Доц. д-р Светлана Иванова – Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Доц. д-р Олга Тодорова – Институт за исторически изследвания, БАН

Доц. д-р Стефка Първева – Институт за исторически изследвания, БАН

Доц. д-р Росица Градева – Институт по Балканистика и център по тракология, БАН и АУБ

Доц. д-р Пламен Божинов – Институт за исторически изследвания, БАН

Кета Мирчева – историк на свободна практика

Проф. д-р на ист.н. Цветана Георгиева.

Проф. д-р Огняна Маждракова.

Чл.кор.  проф. дин Румяна Радкова.

Проф. дфн Албена Хранова, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Проф. днк Маргарита Карамихова, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Д-р Антонина Желязкова, Международен център за изследване на малцинствата и културните ваимодействия.

Доц. д-р Светла Янева, Департамент „История“, НБУ.

Доц. д-р Стефан Дечев, Югозападен университет „Неофит Рилски“ и СУ „Св. Климент Охридски“.

Проф. д.и.н. Валери Стоянов, Институт за исторически изследвания , БАН.

Проф. Иван Билярски, дин, Институт за исторически изследвания , БАН.

Гл. ас. д-р Маргарита Добрева, Институт по балканистика с център по тракология, БАН.

Теодора Бакърджиева – уредник в отдел “История на България ХV-ХІХ век” при РИМ – Русе.

Мария Костадинова, антрополог.

Гл.ас. д-р Людмила Соленкова, Институт за исторически изследвания, БАН.

Доц. д-р Росица Стоянова, Институт за исторически изследвания, БАН.

Доц. д-р Илияна Атанасова, Институт за исторически изследвания, БАН.

Ас. д-р Кръстьо Йорданов, Институт за исторически изследвания, БАН.

Проф. д-р Йорданка Гешева, Институт за исторически изследвания, БАН.

Гл.ас. д-р Елена Костова, Институт за исторически изследвания, БАН.

Д-р Виолина Атанасова, Институт за исторически изследвания, БАН.

Доц. д-р Василка Танкова, Институт за исторически изследвания, БАН.

Проф. д.и.н. Иван Русев- Икономически университет – Варна.

Почетен проф. д-р Раймонд Детрез, Университет на Гент, Белгия.

Проф. д-р Анна Кръстева, доктор хонориз кауза на Университета Лил 31 Франция, НБУ.

Доц. д-р Диана Мишкова – Директор Център за академични изследвания.

Тодор Зарков, преподавател по история в 73-о СОУ „Владислав Граматик“-София.

Доц. д-р Евгения Давидова, Държавен университет в Портланд, САЩ.

Проф. Ивайло Дичев- История и теория на културата, СУ „СВ. Климент Охридски“.

Бойко Киряков – държавен експерт в Държавна агенция „Архиви“.

ПрофесорПепка Бояджиева- Институт за изследване на обществата и знаниетo, БАН .

Професор дсн проф. Кръстина Петкова- Институт за изследване на обществата и знанието, БАН.

Доц. д-р Михаил Иванов.

Румен Аврамов, Център за академични изследвания, София.

Д-р Мария Иванова Шушарова,Институт по Балканистика с център по тракология, БАН.

Надежда Александрова, литературен историк и архивист.

Проф. д-р ДоротейГетов, Институт за литература, БАН.

Александър Везенков, независим изследовател.

Христина Йорданова Найденова, преподавател по история в НПМГ с над 30-годишен стаж.

Д-р Катерина Крушева – Георг-Аугуст Университет, Гьотинген.

Доц. д-р Т.Готовска-Хенце, Институт за исторически изследвания , БАН.

Гл. ас. д-р Дамян Борисов, ПУ „Паисий Хилендарски“.

Доц. д-р Димитър Вацов, Департамент Философия и социология, НБУ.

Проф. дин Рая Заимова, Институт за балканистика с център по тракология, БАН.

Доц. д-р Румяна Прешленова, Институт по Балканистика и център по тракология, БАН.

Гл. ас. д-р Анна Алексиева, Институт за литература, БАН.

Доц. д-р Бойко Пенчев, СУ “Св. Климент Охридски”, катедра “Българска литература”.

Димитър Атанасов , Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН.

Доц. д-р Димитър Митев, Институт за исторически изследвания, БАН.

Доц. д-р Йорданка Бибина, Институт по Балканистика и център по тракология, БАН.

Барбара Рийвс-Елингтън, независим изследовател, бивш доцент в Департамента по история на Сиена колидж, Barbara Reeves-Ellington- Independent scholar, Former Associate Professor, Department of History, Siena College, Ландънвил, Ню Йорк, NY.

Проф. Петър Делев, Исторически факултет, СУ.

Проф. д-р Тотко Стоянов, Исторически факултет, СУ.

Проф. д-р Красимира Даскалова, Професор по модерна европейска културна история – Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“.

Чавдар Маринов, доктор по история и цивилизации на Висшето училище за социални науки-Париж (EHESS), асоцииран изследовател към Френския научно-изследователски институт в Атина (EfA).

Илиана Кръстева, учителка по български език и литература, НПМГ.

Ас. д-р Милена Петкова-Енчева, Исторически факултет, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“.

Доц. д-р Нина Гагова, Институт за литература, БАН.

Гл. ас. д-р Христо Беров, Исторически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“.

Петя Илиева, Университет в Познан, Център за изследване на публичните политики.

Д-р Паулина Андонова, учител по История и цивилизация в 157 Гимназия с изучаване на чужд език „Сесар Вайехо“.

Проф. дин Лиляна Симеонова, Институт по балканистика с център по тракология, БАН.

Доц. д-р Борислав Георгиев, Департамент Нова Българистика, НБУ.

Вейсал Али – СНЦ ДЖЕМ, Разград.

Доц. д-р Ана Лулева, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН.

Доц. дфн Ана Стойкова, Институт за литература – БАН.

Доц. д-р Юра Константинова, Институт по Балканистика с Център по тракология, БАН.

Доц. д-р Антоанета Кирилова, Институт за исторически изследвания, БАН.

Доц. д-р Пенка Данова, Институт по Балканистика с Център по тракология, БАН.

Доц. д-р Елисавета Мусакова, НБКМ „Св. св. Кирил и Методий“.

Гл.ас. д-р Румян Сечков, Институт за исторически изследвания, БАН.

Доцент д-р Върбан Тодоров – Държавна агенция „Архиви”.

Илко Димитров, поет.

Гл. ас. д-р Даниела Ангелова, Институт за изследване на населението и човека, БАН.

Гл.ас. д-р Ивайло Начев, Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Дарина Билярска, архивист, ЦДА.

Д-р Ружа Попова – Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Гл. ас. д-р Елмира Василева, Институт по балканистика с център по тракология, БАН.

Проф. д-р Лора Тасева, Институт за балканистика с Център по тракология при БАН.

Доц. д-р Галина Лозанова, Институт за етнология и фолклористика, БАН.

Доц. д-р Ива Досева, изкустовед.

Проф. д-р Красимира Мутафова, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Исторически факултет, катедра „Стара и средновековна история“.

Ас. д-р Алека Стрезова, Нова българска история, Институт за исторически изследвания, БАН.

Ас. д-р Стефан Димитров, Институт за исторически изследвания, БАН.

Доц. д-р Антоанета Запрянова.

Проф. дфн Ат. Стаматов, СУ „Св. Климент Охридски“.

Камен Дончев, Институт за етнология и фолклористика.

Доц. д-р Любомир Георгиев, ръководител на направление „Ръкописно-документално и книжовно наследство“ в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

Проф. Диана Гергова, Национален археологически институт, БАН.

Проф. д-р Искра Баева, Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Доц. д-р Валентина Измирлиева, Columbia University, New York, NY, USA.

Мирослав Коев, архивист в Централен държавен архив и бивш преподавател по история.

Ас. Боряна Михайлова, филолог, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Доц. д-р Тамара Стоилова, Институт за исторически изследвания, БАН.

Стоян Михайлов – уредник в отдел Археология, РИМ – Велико Търново.

Проф. Д.и.н. Луиза Ревякина – Институт за исторически изследвания- БАН.

Доц. д-р Лъчезар Стоянов, Департамент „История“- НБУ.

Проф. Мария Тодорова, Департамент по история, университет на Илинойс в Ърбана-Шампейн. Д-р Ваня Стоянова, Институт за исторически изследвания, БАН.

Д-р Олга М. Младенова, ръководител на департамента по лингвистика, езици и култури, Университет на Калгари.

Проф. д-р Анда Палиева, Ръководител Катедра „История на музиката“ в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“.

Проф. Венцислав Динчев, Национален археологически институт с музей към БАН.

Проф. дин Христо Матанов, Исторически факултет, СУ „Климент Охридски“.

Доц. д-р Надя Манолова-Николова, Исторически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Проф. Д-р Стоянка Кендерова, ориенталист.

Доцент, д-р по история Добринка Парушева, ПУ „Паисий Хилендарски“, Философско-исторически факултет / Институт по балканистика с център по тракология – БАН.

Доц. д-р Анелия Касабова, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН.

Доц. д-р Николай Георгиев Папучиев, СУ “Св. Климент Охридски”, Факултет по Славянски филологии.

Проф. Мария Антонова Спасова, старобългарист.

Проф. Румен Даскалов, Нов Български Университет.

Проф. д.н.к. Иван Еленков, СУ „Св. Кл. Охридски“.

Чл. кор. проф. дин Иван Илчев, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Доц. д-р Елка Дроснева, Софийски университет, Исторически факултет.

Доц. д-р Катя Михайлова – Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН.

Д-р Християн Атанасов.

Галин Тиханов (PhD, Sofia; DPhil, Oxon), Джордж Стейнър професор по сравнителна литература, Университет „Куин Мери“, Лондон.

Антоан Божинов, фотограф, председател на Фондация PHODAR.

Гл. ас. д-р Слави Славов, Институт за исторически изследвания, БАН.

Михаил Маринов Найденов, програмист.

Д-р Катя Меламед, Национален археологически институт с музей при БАН.

Гл. ас. д-р Ваня Мичева – Секция за история на българския език, Институт за български език – БАН.

проф. д-р Стефан Мичев.

Проф. Красимир Станчев, славянски филологии, Университет „Roma Tre“, Катедра език, литератури и култури.

Д-р Невена Граматикова, Фондация „Либерална интеграция“.

Делян Русев – бакалавър по История, Софийски университет; магистърска порграма Тюркология, Университет Хамбург.

Д-р Нурие Муратова, ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Проф. д-р Михаил Неделчев, Нов Български Университет.

Марта Методиева, докторант ИБЦТ – БАН.

Борислав Дичев, независим изследовател.

Юлиана Методиева, гл. редактор на marginalia.bg.

Доц. Кристина Попова, ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Доц. д-р Веселин Тепавичиров, Исторически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“.

Денница Кюранова, историк и художник.

Д-р Чавдар Ветов, ИИИ – БАН.

Проф. д-р Амелия Веселинова Личева, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“.

Гл. ас. д-р Дария Карапеткова, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски“.

Доц. Анастасия Пашова, Югозападен университет „Неофит Рилски“.

Доц. Петър Воденичаров, Югозападен университет „Неофит Рилски“.

Доц. д-р Михаил Груев, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Крел Бойкикева, историк.

Д-р Любинка Стоилова, Музей за история на София.

Дарин Стефанов, пост-докторант по история, Университет по академични изследвания в Орхус, Дания.

Д-р Надя Филипова, Инситут за исторически изследвания, БАН.

Проф. Юри Стоянов.

Д-р Джени Иванова, Научен архив на Българската академия на науките.

Проф. Асен Баликси, антрополог.

Проф. д-р Кирил Порожанов, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Цетър по тракология „Проф. Ал. Фол“ към ИБЦТ, БАН.

Радослав Радев, професор във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, катедра „Методика на езиковото и литературното обучение и литературознание“.

Доц. д-р Евгения Троева, ИЕФЕМ-БАН.

Доц. д-р Благовест Нягулов, ИИстИ-БАН.

Николай Костов, преподавател по български език и литература, НПМГ.

Хареса ли Ви статията? Ако да, подкрепете нашата кауза за правозащитна журналистика

Marginalia

Marginalia е интернет сайт за анализи, коментари и новини в областта на правата на човека. Пространство от съмишленици. И още.